חברות המחקר גרטנר ו- IDC פירסמו נתוני מכירות השרתים העולמיות ברבע השני של 2017

חברות המחקר גרטנר ו- IDC פירסמו (בנפרד) את נתוני מכירות השרתים העולמיות ברבע השני של שנת 2017.

חברת המחקר גרטנר אומרת כי במכירות השרתים העולמיות ברבע השני של 2017 חל גידול של בשיעור של 2.4% במכירות במונחי יחידות.

המובילות במכירות במונחי יחידות נמכרות הן חברת HPE ראשונה ואחריה חברת Dell EMC שנייה וחברת  IBM שלישית.

עוד מצביעה חברת המחקר גרטנר על גידול בשיעור של 2.8% בהכנסות ממכירות. שלוש המובילות עפ”י הכנסות מהמכירות הן חברת Dell EMC במקום הראשון ואחריה שנייה חברת HPE ושלישית חברת Huawei.

Worldwide Quarterly Server Tracker, דו”ח של חברת המחקר IDC אומר לגבי מכירות השרתים העולמיות ברבע השני של שנת 2017 כי חל גידול בשיעור של 1.9% במכירות במונחי יחידות ל- 2.45 מיליון יחידות.

עוד אומרת International Data Corporation  כי ברבע השני של השנה הנוכחית חל גידול בשיעור של 6.3% בהכנסות ממכירות ל- 15.7 מיליארד דולר.

מבזקים