חברה הצהירה בפני הרשות להגנת הפרטיות כי ביערה מאגר מידע; בדיקה העלתה: לא ביערה + החזיקה ועשתה שימוש במידע בלתי חוקי + מחזיקה במידע שמקורו בעותק לא חוקי של מרשם האוכלוסין ונגזרות של פנקס הבוחרים

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים [לשעבר, רמו”ט (הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע)] הודיעה ב- 9.4.2018 כי קיימה הליך פיקוח בחברת אריאל בונוס בע”מ לבירור אמיתות תצהיר ביעור מידע שמקורו במאגר המידע “תרבות נשים בעסקים” של חברת דאטה רינגס בע”מ.

הרשות להגנת הפרטיות אומרת בהודעתה כי קיימה את הליך הפיקוח בחברת אריאל בונוס בע”מ וזאת במטרה לבירור אמיתות תצהיר ביעור מידע שמקורו במאגר המידע “תרבות נשים בעסקים” של חברת דאטה רינגס בע”מ. בהמשך להודעת הרשות להגנת הפרטיות על ביטול רישומו של מאגר המידע “תרבות נשים בעסקים” לכלל לקוחות חברת דאטה רינגס, ודרישתו לבער את כל המידע המפר שבחזקת הלקוחות, המציאה החברה ביום תצהיר ביעור על ביעור המידע.

מהודעת הרשות להגנת הפרטיות עולה שבחיפוש שנערך במשרדי החברה נמצא כי החברה לא ביערה, והחזיקה ועשתה שימוש במידע בלתי חוקי שמקורו במאגר חברת דאטה רינגס.

כמו כן נמצא כי החברה מחזיקה במידע שמקורו בעותק לא חוקי של מרשם האוכלוסין ונגזרות של פנקס הבוחרים.

במערכות המידע של החברה נתגלו מאגרים הכוללים מיליוני רשומות של אזרחי המדינה ובהן מידע רגיש (מספר תעודת זהות, תאריך לידה, שם משפחה ושם פרטי, שמות הורים, כתובת מדויקת וכיו”ב).

בעקבות הממצאים נערך לחברה הליך שימוע שבסופו נקבע כי החברה הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

נקבע כי החברה הפרה את הוראות סע’ 8(ב) לחוק בגין החזקה ו/או שימוש שלא למטרה במידע שמקורו במאגר של דאטה רינגס ולא קיימה את דרישת הרשם לעניין ביעור המידע המפר. כן נקבע כי החברה הפרה את הוראות סע’ 2(9) לחוק וכן את סע’ 8(ב) לחוק בגין החזקה ו/או שימוש במידע שמקורו בעותק הלא חוקי של מרשם האוכלוסין ובמידע שמקורו בפנקס הבוחרים.

בנוסף, החברה נדרשה לתקן רשימה של ליקויים שנתגלו במהלך הפיקוח, אשר כללו ביעור מיידי של כל מאגרי המידע הבלתי חוקיים והמידע המפר שבחזקתה.

נקבע כי החברה תורשה להחזיק רק במאגר המידע הרשום של החברה, הכולל רשומות של לקוחות החברה בלבד, וזאת בתנאי שבצד כל רשומה במאגר הלקוחות יהיה תיעוד להסכמה פוזיטיבית ומפורשת להחזקת החברה במידע אודות נושא המידע וכן הסכמה פוזיטיבית ומפורשת של נושא המידע לקבלת פניות בדיוור ישיר מהחברה, דבר לו החברה תידרש להוכיח ולהציג תיעוד.

 

מבזקים