ועדת הכלכלה בכנסת תדון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 73) (שידור אירועי ספורט משמעותיים)

ועדת הכלכלה בכנסת בראשות ח”כ איתן כבל תדון ביום שני (10.12.2018) בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 73) (שידור אירועי ספורט משמעותיים), התשע”ט – 2018 המוגשת ע”י שר התקשורת איוב קרא.

לגבי מטרת החוק והצורך בו נאמר בין היתר כי “בתחום השידורים, תכני הספורט יוצאי דופן במאפייניהם, בשל הביקוש הקשיח יחסית לתכנים אלו, ובשל אופן רכישת הזכויות בתכנים, שלרוב נערך בהליך מכרזי לרכישת תכנים בבלעדיות.

“השפעתם של שני המאפיינים הללו היא עליית מחירים מתמדת של תכני הספורט. לאורך השנים, גדל מספר ערוצי הספורט שמציעים לצפייה את מפעלי הספורט השונים ונוספו ערוצי פרימיום הפתוחים רק למנויים ששילמו עבורם תשלום נוסף.

“גידול זה הוביל למעבר של תכנים נחשקים מערוצי הספורט שנכללו בחבילות הבסיס והיו זמינים לציבור מנויים רחב, אל ערוצי הפרימיום. כך הצטמצמה נגישות הציבור לתכני ספורט ובפרט למשחקי כדורגל וכדורסל של הליגות הבכירות ושל נבחרות ישראל, שכאמור הביקוש אליהם קשיח, ומנויים נאלצו לשלם תשלום נוסף בעבור תוכן שבעבר נכלל בחבילות הבסיס.

“בהתאם לכך מוצע לקבוע הוראות בדבר העברת המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל ובכדורסל ומשחקי נבחרת ישראל בכדורגל ובכדורסל בשידורים במערך עידן פלוס שאינם מחייבים תשלום עבור צפייה בהם (‘שידורים פתוחים’). משחקי הספורט האמורים מעוררים עניין רב בקרב הציבור, וכיום רובם משודרים בערוצי ספורט בתשלום (בין אם תשלום כחלק מחבילת שידורים ובין אם תשלום נוסף עבור ערוץ פרימיום).

“לצד הוראה זו, מוצע כי יו”ר המועצה [לשידורי כבלים ולשידורי לוויין] יוכל במקרים חריגים, ובהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת,  לאשר את שידורו של אירוע ספורט משמעותי מסויים גם אם אינו משודר באחד מבין השידורים הפתוחים. עוד מוצע לקבוע מנגנון אכיפה להטלת עיצום כספי על מי ששידר בניגוד לחוק”.

* בעבר פירסמתי מספר ידיעות לגבי הצעת חוק זו: כאן, כאן, כאן ו- כאן.

מבזקים