וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק להצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת)

12:56 10.11.2017

קטגוריות: חינוך והכשרה

תגים:

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון  ביום ראשון הקרוב (12 בנובמבר 2017) בהצעת חוק (פ/4424/20) של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר.

בדברי ההסבר להצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע”ז – 2017 נאמר כי “פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין), 1938, כוללת פטורים והנחות מארנונה כללית ואגרות למוסדות שונים ובהם מוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה.

“מדינת ישראל מחויבת לעודד חינוך והשכלה טכנולוגית, כדי להיערך למשק המשתנה בעידן המודרני ולכן זקוקה לתשתית איתנה של מוסדות להכשרה טכנולוגית. ואולם, קיים מחסור גדול בעובדים מיומנים כגון הנדסאים, טכנאים ובעלי הכשרות מקצועיות שונות. עובדה זו פוגעת במשק הישראלי, בפריון הכולל ובצמיחת התוצר.

“מוסדות להכשרה טכנולוגית, הפרוסים בכל רחבי הארץ ובעיקר בפריפריה הגיאוגרפית, מנגישים השכלה ואפשרויות לאופק תעסוקתי לציבור הרחב ובין היתר, לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות. ואולם, מוסדות אלו מצויים בפערי תקצוב משמעותיים ביחס למוסדות האקדמיים.

“מטרת הצעה זו היא לאפשר למוסדות להסיט תקציב לפעולות חיוניות נדרשות לטובת ניהולם התקין, לתרום לאיזונם התקציבי ולהתמקד בהכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים לשוק העבודה בישראל.

לפיכך, מוצע לקבוע כי לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על מכללה טכנולוגית מוכרת שאינה משמשת למטרות רווח, ושטחה המשמש לחינוך או ללימוד אין בו פעילות עסקית”.

* ההצעה הונחה על שולחן הכנסת ב- 17.7.2017.

מבזקים