וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ)

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון  ביום ראשון הקרוב (12 בנובמבר 2017) בהצעת חוק (פ/4335/20) של חברי הכנסת נחמן שי, מיכל בירן, מיקי לוי, חיים ילין, יעקב פרי, ענת ברקו, קסניה סבטלובה, יואל רזבוזוב, זוהיר בהלול, אורי מקלב, מכלוף מיקי זוהר, יפעת שאשא ביטון, טלי פלוסקוב, רוברט אילטוב, יהודה גליק, נאוה בוקר, מיקי רוזנטל, איציק שמולי, אילן גילאון, רועי פולקמן, דוד ביטן, יצחק וקנין ושרן השכל.

בדברי ההסבר להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ), התשע”ז – 2017  נאמר כי “קיימות בעיות חוזרות ונשנות של קליטה בטלפונים ניידים באזורים רבים בארץ ובאזור הדרום בפרט. היעדר פריסת תשתית סלולרית בכל רחבי הארץ שתאפשר קליטה נאותה מהווה סכנה בטיחותית וביטחונית מן המעלה הראשונה.

“לרשות תושבי מדינת ישראל עומדת הזכות היסודית להשתמש במכשירים הניידים שלהם בארץ כולה ואין כל צידוק לפגוע בשירות בסיסי זה הניתן לציבור באמצעות הענקת רישיון משרד התקשורת לחברות הסלולר.

“כמו כן, במציאות הביטחונית הישראלית יש חשיבות רבה לזמינות השימוש במכשירים ניידים באיכות קליטה ושידור נאותה בכל חלקי הארץ. בעיתות חירום בולט במיוחד הצורך באיכות קליטה ושידור לתושבים ולמטיילים הנמצאים במקומות מרוחקים.

“הצעת החוק מסמיכה את שר התקשורת לקבוע כללים לעניין חובתו של בעל רישיון למתן שירותי טלפון נייד לפעול לקליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ. כמו כן, מוצע לקבוע כי השר יקיים פיקוח ומעקב של  קליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ וידווח על כך באופן שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת.

“כך תובטח האפשרות כי לאזרחי ישראל תהיה קליטה סלולרית  בכל רחבי הארץ ובכל עת.

“מלבד הנחת היסוד שלפיה כל תושב במדינה רשאי ליהנות מקליטה סלולרית, מדובר גם בצעד הכרחי שיסייע בצמצום מקרי מצבי חירום בהם היעדר מידע עלול להביא למחדלים או לאסונות כבדים”.

* ההצעה הונחה על שולחן הכנסת ב- 26.6.2017.

מבזקים