וועדת הפטור ממכרז הממשלתית אישרה התקשרות עם IDigital לרכישת 10 מכשירי iPad עבור שופטי ביהמ”ש העליון; “לשופטי העליון יש מכשירי iPhone וכדי ליצור סביבת עבודה אחידה ויעילה יש צורך ברכישת מכשירים מבוססי iOS”

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/הנהלת בתי-המשפט

שם הספק: חברת IDigital

מהות ההתקשרות: רכישת 10 מכשירי iPad עבור שופטי בית-המשפט העליון שלא באמצעות המכרז המרכזי של החשכ”ל למשרדי הממשלה

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2016; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2016

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור ממכרז במשרד האוצר/החשכ”ל

הערות: בנימוקי וועדת הפטור ממכרז במשרד האוצר/החשכ”ל נאמר כי “ההתקשרות המבוקשת היא לרכש של 10 מכשירי אייפד. הצורך בטבלט מסוג זה הוא העובדה שלשופטי העליון יש מכשירי iPhone וכדי ליצור סביבת עבודה אחידה ויעילה יש צורך ברכישת מכשירים מבוססי iOS”.

■ פורסם לראשונה בחלון המבזקים באתר זה בתאריך  22.8.2016 בשעה 14:20

■ עדכון: 2.9.2016 בשעה 17:25

מבזקים