וועדת הפטור המרכזית (האוצר/החשכ”ל) אישרה התקשרות בפטור ממכרז של רשות התקשוב הממשלתי עם נס א. ט. בהיקף 23 מיליון ש”ח

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

שם הספק: נס א. ט.

מהות ההתקשרות: רכישת רישיונות למוצרי מיקרוסופט אשר אינם נכללים במכרז המרכזי לשנים 2019-2022

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 23,000,000 ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2018; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2022

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל

הערות: בנושא ההתקשרות של משרד הממשלה לרכישה של מוצרי מיקרוסופט פירסמתי מספר ידיעות כאן באתר.

וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל כותבת בין היתר בנימוקיה לגבי בקשת ההתקשרות של רשות התקשוב הממשלתי:

“רשות התקשוב על יחידותיה מבצעת שימוש נרחב במוצרי מיקרוסופט [Microsoft] כגון שרתיSQL  , שרתי  Dynamics CRM ושרתי SharePoint אשר נמצאים בפריסה רחבה מאוד במערכות ליבה של הארגון ומערכות נוספות.

“מדובר במוצרים אשר לא נחשבים כ’מוצרים ייחודיים’ במכרז המרכזי שערך מינהל הרכש הממשלתי. לכן, המשרד מחויב לבצע הליך מכרזי תוך הסתמכות על הסכם מחירי מקסימום שערך המינהל (הוראת תכ”מ 16.2.0.3 ).

“עם זאת, מאחר ומערכות אלו מוטמעות במערכות הליבה והשימוש בהם נעשה באופן רוחבי לכלל משרד ראש הממשלה – רשת התקשוב, העלות הכלכלית הנדרשת להחלפה במוצרים אחרים הינה גבוהה מאוד וכן דורשת זמן ותשומות רבות ביחידה, לכן כיום אין יכולת מעשית לבצע את החלפת המוצרים עבורם נדרש רישוי.

“בנוסף, מאחר ומדובר במערכות הליבה והתשתית המרכזית של הרשות, הוקמה ועדת היגוי אשר תבחן את המוצרים הללו על כלל היבטי השימוש בהם, תציע חלופות ותבצע פיילוט בסביבות קטנות ופנימיות רק לאחר מכן תוכל היחידה לקבל החלטה לגבי ההמשך.

“בפרוטוקול ועדת המכרזים המשרדית, ציין כי התבצע אומדן של עלות הבקשה על בסיס הרישוי הקיים ולאחר אופטימיזציה ותחזית לגידול בנפחי הרישוי. בנוסף, צויין שהבקשה היא לאישור סכום התקשרות מקסימלי וייתכן שהמלצות ועדת ההיגוי או שינויים בכמות העובדים יגררו הפחתה בסכום ההתקשרות”.

“[…] תמר קליין מנהלת תחום מחשוב ומערכות מידע בחשכ”ל, מסרה כי אין מניעה לאשר את הבקשה. בנוסף, מנהל תחום התקשורת במינהל הרכש, נתן את חוות דעתו בנושא ההתקשרות עם החברה”.

בפני הוועדה הונחה חוות דעתו של ראש רשות התקשוב הממשלתי יאיר פראנק בנושא זה.

מבזקים