וועדת הפטור המרכזית דחתה בקשה של הב”ה לרכישת מכשירי סלולרי מתוצרת Huawei עבור הדוברת שלה

וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל דחתה בקשה של הנהלת בתי-המשפט (הב”ה) לרכישה בהיקף 4,000 ₪ (כולל מע”מ) של מכשיר סלולרי  HUAWEI PRO P30 עבור הדוברת שלה.

בנימוקי הבקשה נאמר בין היתר כי “מערך הדוברות וההסברה של מערכת בתי המשפט פעיל ברשתות החברתיות אינסטגרם וטוויטר. במסגרת פעילות זו, מעביר מערך הדוברות מעת לעת שידורים ישירים מאירועים שונים של המערכת, באמצעות הרשתות החברתיות”.

וועדת הפטור ממכרז התכנסה מספר שבועות לאחר שהנושא נדון בוועדת המכרזים של הב”ה אשר אישרה התקשרות שלא באמצעות המכרז המרכזי לצורך רכישת המכשיר, עפ”י תקנה 14ב לתקנות חובת המכרזים.

בהחלטת וועדת הפטור המרכזית נאמר: “לא מאושר. הוועדה לא מוצאת לנכון לאשר את הבקשה”.

בהערות ונימוקים נאמר כי “במסגרת מכרז מרכזי מספר 01-2015 לאספקת מכשירי סלולר עבור משרדי הממשלה זכו החברות סאני בע”מ, לאספקת דגמי מכשירי גלקסי של היצרן סמסונג, ופלאפון תקשורת בע”מ, לאספקת דגמי מכשירי אייפון של היצרן Apple”.

“יובהר כי בתחום מכשירי הסלולר מגוון מאוד, קיימים מכשירים רבים בעלי תכונות רבות ומגוונות”.

“הנהלת בתי-המשפט מבקשים לספק לדוברות מכשיר סלולר הכולל תכונות התומכות בטכנולוגיה צילום מתקדמות שכן במכרז המכרזי קיימים מכשירי סלולר אשר לדעת המשרד אינם מתאמים לצורכי הדוברות”.

“מהגורם המקצועי ממינהל הרכש הממשלתי נמסר כי אין התנגדות לאשר את הבקשה”.

[הערה: מופיע כך במקור].

= = = = = = = = = = =

פרוטוקול ועדת המכרזים לא פורסם במסגרת ההליך אולם הוא הגיע לידי Read IT Now. נאמר בו בין היתר:

מהות ההתקשרות המבוקשת: בקשה לקבלת פטור ממכרז חשכ”ל 1-2016 לרכישת מכשיר סלולרי בעל מצלמה באיכות גבוהה עבור יחידת הדוברות”.

נימוקים ורקע לבקשה: מערך הדוברות וההסברה של מערכת בתי המשפט פעיל ברשתות החברתיות אינסטגרם וטוויטר. במסגרת פעילות זו, מעביר מערך הדוברות מעת לעת שידורים ישירים מאירועים שונים של המערכת, באמצעות הרשתות החברתיות. עד כה בוצעה העברת השידור הישיר באמצעות המכשירים הניידים האישיים של עובדי מערך הדוברות, אשר אינם איכותיים מספיק לצורך משימה זו, שכן הצילום נעשה באמצעי תאורה, מרחק וסאונד שמצלמות המכשירים אינן מתאימות עבורם.

“במסגרת הבדיקות שבוצעו ע”י היחידה המקצועית, נערכה התייעצות עם לשכת העיתונות הממשלתית [לע”מ] אשר הציעו כפיתרון את רכישת המכשיר בעל המצלמה האיכותית שיאפשר את העברת השידור באיכות גבוהה.

“בנוסף, הבדיקה העלתה כי המכשירים הניידים הקיימים במכרז חשכ”ל אינם כוללים מצלמות באיכות גבוהה דיה”.

בפני וועדת המכרזים של הב”ה הוצגה “טבלת השוואה של נתוני המצלמות המעידה כי המצלמה של המכשיר המבוקש בעלת פערים גבוהים מהמצלמות של הניידים המופיעים במכרז חשכ”ל.”

= = = = = = = = = = =

מבזקים