וועדת הפטור המרכזית דחתה בקשה של בית-החולים בנהריה להתקשרות בפטור ממכרז עם מוטורולה לרכישת 33 מכשירי PTT שלא באמצעות המכרז המרכזי

וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל דחתה בקשה של המרכז הרפואי לגליל שבנהריה להתקשרות בפטור ממכרז עם מוטורולה לרכישת 33 מכשירי  PTT שלא באמצעות המכרז המרכזי.

לאחרונה פורסמה הודעה על כוונה של מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר לפרסם בתקופה הקרובה מכרז מרכזי לאספקת שירותי תקשורת אלחוטיים (מכרז 10-2017) לכלל משרדי הממשלה, ולפיכך לפי תקנה 14ב(א) לתקנות חובת המכרזים נדרש אישור ועדת הפטור בחשכ”ל להתקשרות המבוקשת.

החלטת וועדת הפטור המרכזית מ- 13 במאי 2018 היא שלא לאשר את ההתקשרות של רכישה שלא באמצעות המכרז המרכזי.

בנימוקיה נאמר כי מחלקת הביטחון במרכז הרפואי משתמשת ב- 33 מכשירי PTT הפועלים ברשת iDEN “שנרכשו מחברת הוט מובייל, המספקת שירותי מנוי חודשי לכל המכשירים. כעולה מבקשת המשרד, המכשירים האמורים הם מדגם מיושן וחלקם תקולים ולפיכך התעורר צורך דחוף להחליפם.

“עוד צויין בבקשת המשרד כי ההסכם עם חברת הוט מובייל הוסב לחברת מוטורולה וכעת חברת מוטורולה הציעה כי המשרד ירכוש 33 מכשירי PTT חדשים הפועלים ברשת WAVE.

“… מפניית מינהל הרכש הממשלתי לוועדה זו עולה כי התקשרות של המשרד תמנע מהמשרד לבצע רכש באמצעות המכרז המרכזי. עוד עולה כי למשרד יש אפשרות להמשיך ולקבל את השירותים על גבי הרשת הישנה תוך המשך תחזוקת המכשירים עד לפרסום מכרז מרכזי.

“מעבר לכך, נמסר ממינהל הרכש הממשלתי כי לחברה המציעה את השירות הנדרש אין בלעדיות בתחום זה בשוק וניתן לקבלו מעוד ארבע חברות, לכל הפחות”.

[הערה: ההדגשה מופיעה במקור].

מבזקים