וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות של משרד החינוך עם חברת מיקרוסופט בהיקף 78 מיליון ₪ לתקופה של קרוב ל- 3 שנים רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט למשרד ולמערכת החינוך

הגוף המפרסם: משרד החינוך

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט למשרד ולמערכת החינוך [משרד החינוך, מנהלות חינוך ברשויות מקומיות, מוסדות חינוך ובעלויות חינוך].

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר: 78,000,000 ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 10 ביוני 2019; סיום ההתקשרות: 31 במארס 2022

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור המרכזית

הערות: לצד אישור ההתקשרות בפטור ממכרז קובעת הוועדה כי “המשרד יבחן ויבנה בשנה הקרובה תכנית שבוחנת על פני השנתיים הקרובות את החלופות הקיימות למערכות הליבה המבוססות על מוצרים ושירותים הכלולים בהסכם ועלות המעבר לחלופות שימצאו. על המשרד לדווח את מסקנות העבודה למינהל הרכש, רשות התקשוב וועדת הפטור”.

שחר ברכה מ”מ ראש רשות התקשוב הממשלתי אישר בחוות דעתו את רכישת רישוי במודל תחזוקה למוצרי מיקרוסופט כמפורט בבקשה וציין “על המשרד להמשיך את פעילותו החשובה והברוכה למעבר לשימוש לטכנולוגיות קוד פתוח על מנת להביא לצמצום השימוש (והעלות) של מוצרים הדורשים רישוי”.

ביום 31.3.2019 הסתיימה התקשרות המשרד עם חברת אזטק, הזוכה במכרז סגור מיקרו-118 למימוש הסכם Campus And School Agreement, CASA עם חברת מיקרוסופט – ההתקשרות הייתה סה”כ לשלוש שנים.

“מאחר ולא ניתן לרכוש שירותים מסוימים הישר מהחברה, המשרד מבצע מכרז בין המפיצים שלה לקניית רישוי ותחזוקת מוצרי החברה. ביום 30 במאי 2019 נבחר המפיץ בפעם השנייה במסגרת מכרז שכזה לטובת רכישת רישוי במודל תחזקה למוצרי החברה עבור מערכת החינוך.

“מבדיקה שערך המשרד בשיתוף עם רשות התקשוב, נמצא כי החברה היא הספק היחיד שמסוגל לספק שירותי תחזוקה עבור מערכת החינוך בשלב זה, וכיוצא בזאת גם המפיץ שנבחר במכרז. הסיבה לכך היא כי ברשות החברה כלים בעלי שיעורי חדירה גבוהים במיוחד, אשר בשלב זה אין להם חלופה מעשית, כלכלית או יישומית בקרב משרדי הממשלה, וביניהם המשרד.

“ביום 19.5.2019 חתם מינהל הרכש הממשלתי עם חברת מיקרוסופט על הסכם לרכישת רישוי ותחזוקה למוצרי מיקרוסופט למגזר החינוך. הסכם זה ייעודי למוסדות חינוך והגופים המנהלים.

“ביום 30 במאי 2019 נבחר, במסגרת הליך תחרותי 2019-6, הספק אזטק טכנולוגיות (1984) בע”מ כמפיץ המורשה לאספקת מוצרי מיקרוסופט במסגרת הסכם חינוך.

“עיקר ההתקשרות נועד לאפשר את שימוש מוסדות החינוך במערכות ליבה המופעלות ע”י משרד החינוך המבוססות על מוצרי היצרן כאמור. משרד החינוך, בתיאום מינהל הרכש ורשות התקשוב, פועל בימים אלה להפחתת התלות במוצרי היצרן”.

מבזקים