וועדת הפטור המרכזית אישרה המשך התקשרות של מערך הסייבר הלאומי בפטור ממכרז עם אוני’ בן-גוריון לצורך המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר [6 שנים; 21.7 מיליון ₪]

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי

שם הספק: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מהות ההתקשרות: המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר

התחלת ההתקשרות: 23 בדצמבר 2018; סיום ההתקשרות: 22 בדצמבר 2024

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 21,700,000 ₪ כולל מע”מ (חלקו של המשרד: 10,850,000 ₪ כולל מע”מ)

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור המרכזית

הערות: בנימוקי וועדת הפטור המרכזית (במשרד האוצר) נאמר בין היתר כי כי מערך הסייבר הלאומי מעוניין להאריך את ההתקשרות כחלק ממיזם משותף עם אוניברסיטת תל אביב לצורך המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר.

ההארכה היא  לתקופה של שנתיים, בתוספת אופציה בת שנתיים וכן תקופת השלמת מחקרים בת שנתיים, ללא תלות במימוש האופציה.

בשנת 2014 חתם מטה הסייבר הסכם למיזם משותף למול אוניברסיטת בן גוריון לשלוש שנים בעלות כוללת של 30 מלש”ח (מחיר כולל לשני הצדדים).

במרוצת השנים הוקמו מכרזי מחקר בתחום הגנת סייבר בחמש אוניברסיטאות נוספות בישראל, כאשר כל אחת מתמחה בתחומי סייבר שונים.

ביום 19.12.2016 אישרה ועדת הפטור את הארכת ההתקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון לתקופה שמיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2018 בתוספת שלוש שנים נוספות כתקופת השלמה למחקרים שכבר החלו ולמימוש התחייבויות משלוש השנים הראשונות להתקשרות, (בעלות של 20 מיליון ₪ מחיר כולל לשני הצדדים).

מאז הקמת מרכז המחקר באוניברסיטת בן גוריון, בדומה לשאר מרכזי המחקר, קיבל התחום תנופה משמעותית אשר באה לידי ביטוי בהיקף החוקרים, מספר המחקרים הפעילים ושיתופי הפעולה הבינלאומיים. יש לציין כי מרכז המחקר משמש כעוגן מרכזי כחלק מהאקוסיסטם בתחום הסייבר המתהווה בעיר באר שבע.

לאור הצלחת המרכז לעמוד במטרותיו להרחבת המחקר האקדמי בתחומי הסייבר בכדי להמשיך בבניין הכוח בתחום הסייבר בישראל, קיים צורך להמשיך ולחזק את האקדמיה בתחום הסייבר תוך התמקדות בשני כיוונים שלהלן:

+ האחד, ביסוס מרכזי הסייבר כך שימשיכו לפעול כאקוסיסטם פנים-אקדמאי בתחומי הסייבר גם ללא תמיכה ישירה של המערך.

+ השני, כלי לפיתוח ידע ותפיסות בתחומים המהווים את ליבת פעילות הסייבר בתחומי המיקוד של המערך.

באחריות מערך הסייבר להציג לסגן הבכיר לחשב הכללי הרלבנטי, בתום כל שנה משנות המיזם, סטטוס עדכני לגבי התקדמות המיזם, מסקנות ופירות המיזם המשותף.

 

 

מבזקים