וועדת הפטור המרכזית אישרה המשך התקשרות של מערך הסייבר הלאומי בפטור ממכרז עם אוני’ תל אביב לצורך המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר [6 שנים; 21.7 מיליון ₪]

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי

שם הספק: אוניברסיטת תל אביב

מהות ההתקשרות: המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר

התחלת ההתקשרות: 23 בדצמבר 2018; סיום ההתקשרות: 23 בדצמבר 2024

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 21,700,000 ₪ כולל מע”מ (חלקו של המשרד: 10,850,000 ₪ כולל מע”מ)

החלטה: אושר ע”י וועדת הפטור המרכזית

הערות: בנימוקי וועדת הפטור המרכזית (במשרד האוצר) נאמר בין היתר כי מערך הסייבר הלאומי מעוניין להאריך את ההתקשרות כחלק ממיזם משותף עם אוניברסיטת תל אביב לצורך המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר.

ההארכה היא  לתקופה של שנתיים, בתוספת אופציה בת שנתיים וכן תקופת השלמת מחקרים בת שנתיים, ללא תלות במימוש האופציה.

בשנת 2014 מטה הסייבר חתם הסכם למיזם משותף למול אוניברסיטת תל אביב לשלוש שנים ל-3 שנים בעלות כוללת של 30 מלש”ח (מחיר כולל לשני הצדדים).

במרוצת השנים הוקמו מכרזי מחקר בתחום הגנת סייבר בחמש אוניברסיטאות נוספות בישראל.

ביום 16.12.19 אישרה ועדת הפטור את הארכת ההתקשרות עם אוניברסיטת תל אביב לתקופה שמיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2018 בתוספת שלוש שנים נוספות כתקופת השלמה למחקרים שכבר החלו ולמימוש התחייבויות משלוש השנים הראשונות להתקשרות ובעלות של 20 מיליון ₪ (מחיר כולל לשני הצדדים).

מרכז המחקר באוניברסיטת תל אביב נחשב למרכז מחקר מוביל בתחום הסייבר היישומי, אשר כולל שיתופי פעולה רבים ומגוונים עם התעשייה לרבות שיתופי פעולה בינלאומיים.

לאור הצלחת המרכז לעמוד במטרותיו להרחבת המחקר האקדמי בתחומי הסייבר בכדי להמשיך בבניין הכוח בתחום הסייבר בישראל, יש צורך להמשיך ולחזק את האקדמיה בתחום הסייבר תוך התמקדות בשני כיוונים שלהלן:

+ האחד, ביסוס מרכזי הסייבר כך שימשיכו לפעול כאקוסיסטם פנים-אקדמאי בתחומי הסייבר גם ללא תמיכה ישירה של המערך.

+ השני, ככלי לפיתוח ידע ותפיסות בתחומים המהווים את ליבת פעילות הסייבר בתחומי המיקוד של המערך.

באחריות מערך הסייבר להציג לסגן הבכיר לחשב הכללי הרלבנטי, בתום כל שנה משנות המיזם, סטטוס עדכני לגבי התקדמות המיזם, מסקנות ופירות המיזם המשותף.

מבזקים