וועדת המדע תדון בהצעה לדיון מהיר בנושא “הצורך בהנגשת אתרי ממשלה ושירותים ממשלתיים לחברה הערבית”

וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בראשון ח”כ אורי מקלב תדון ביום שני (10 בדצמבר 2018) בהצעה לדיון מהיר בנושא “הצורך בהנגשת אתרי ממשלה ושירותים ממשלתיים לחברה הערבית”. את ההצעה הגישה חברת הכנסת ניבין אבו רחמון.

בהצעה לדיון מהיר נכתב:

“מפרסום מסמך המדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי, העוסק בפער הדיגיטלי בין החברה הערבית ליהודית בישראל, עולה צורך ברור שטרם קיבל מענה, לצערי הרב, בהנגשת אתרי אינטרנט של משרדי הממשלה והשירותים המקוונים השונים שמסופקים על-ידם.

“עפ”י המסמך, השימוש באינטרנט בכל הקשור בהתנהלות החברה הערבית מול רשויות, כמו תשלומים (חשבונות ארנונה, חשמל ועוד), הזמנת תורים ומילוי טפסים נמצא בפער משמעותי בין יהודים לערבים: רק 34% משתמשים בשירות כזה לעומת 65% מהאוכלוסייה היהודית. בנוסף, עולה מהמחקר כי רוב השירותים אינם מתורגמים לערבית, וגם כשקיים תרגום, הטפסים אינם מתורגמים היטב (תרגום לא מקצועי).

“צמצום הפערים הדיגיטליים והנגישות לאינטרנט של החברה הישראלית הוא חלק בלתי נפרד והכרחי מהדרך שאנו צריכים לעשות כדי להביא לצמצום פערים כלכליים. לפיכך, אבקש לקיים דיון מהיר בנושא, בהשתתפות משרדי הממשלה הרלבנטיים, איגוד האינטרנט הישראלי וארגוני החברה האזרחית העוסקים אף הם בצמצום פערים דיגיטליים”.

הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 2 במאי 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה לפיה חבר הכנסת יוסף ג’בארין הגיש ב- 30 באפריל 2018 שורה של שאילתות אל שרי ממשלה שונים בנושא של הנגשת פעילות משרדיהם בשפה הערבית.

בשאילתה שהגיש לשר התקשורת איוב קרא הוא שואל: “קיימת חשיבות רבה בהנגשת פעילות משרדך בשפה הערבית. הערבית היא שפה רשמית במדינה, והיא שפת האם של כחמישית מאזרחי המדינה.

“רצוני לשאול: האם כל פעילויות המשרד נגישות בשפה הערבית?  מה נעשה כדי להנגיש את כל שירותי המשרד בשפה הערבית? האם קיימת תכנית עבודה ויעדים ברורים להנגשה בערבית?”.

המועד האחרון למתן תשובה הוא ב- 21 במאי 2018.

נכון להיום, תחילת חודש דצמבר, השאילתה הזאת, כמו מספר שאילתות נוספות שהוצגו במהלך השנה לשר התקשורת איוב קרא, טרם נענו על-ידו בכנסת.

+ ב- 24.5.2016 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה: דו”ח חדש של מרכז המחקר והמידע (ממ”מ) של הכנסת שהוצג לציון יום השפה הערבית: כשליש מאתרי האינטרנט הממשלתיים ללא מידע בערבית.

+ ב- 26.12.2015 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה: דיון שולחן עגול ראשון בנושא אתר התקשוב הממשלתי בערבית; השתתפו נציגים ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואנשי מיחשוב.

מבזקים