וועדת הכספים תדון (ב’, 4.9) בתקנת הדרכונים (הוראת שעה מס’ 2) של שר הפנים בהקשר להנפקת דרכונים ביומטריים

וועדת הכספים של הכנסת תדון ביום שני הקרוב (4.9.2017) בתקנת הדרכונים (הוראת שעה מס’ 2), התשע”ז – 2017 של שר הפנים אריה מכלוף דרעי בהקשר להנפקת דרכונים ביומטריים.

בדברי ההסבר לתקנות נאמר בין היתר: “בתחילת חודש יוני החלה רשות האוכלוסין וההגירה להנפיק מסמכי זיהוי ביומטריים לכלל תושבי המדינה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש”ע – 2009.

■ “על אף שהרשות פירסמה במהלך החורף הודעות שמטרתן לעודד את הציבור לדאוג מבעוד מועד לחידוש הדרכונים ולא להמתין לתקופת הקיץ העמוסה, ישנם רבים אשר לא ניצלו את תקופת החורף (שבה גם האגרות נמוכות יותר) ובצד התכנונים לצאת לחו”ל בחופשת הקיץ, נותרו ללא דרכון תקף. בנוסף, פקדו את לשכות רשות האוכלוסין גם תושבים המחזיקים בדרכון ישן תקף ובכל זאת ביקשו דרכון ביומטרי, על אף הפרסומים החוזרים ונשנים כי דרכונים ישנים תקפים יכובדו וכי אין צורך להחליפם.

■ “בלשכות רשות האוכלוסין התקבלו מתחילת חודש יוני ועד כה כ- 250,000 בקשות להנפקת מסמכי נסיעה ביומטריים ובין היתר, מהטעמים המורטים לעיל, מרכז ההנפקה לדרכונים אינו עומד בקצב הביקוש. תושבים שהזמינו טיסה למועד קרוב לא יספיקו לקבל את הדרכונים טרם הטיסה ועל כן תושבים אלו נזקקים להנפקת דרכון זמני (דרכון ללא שבב אמצעים ביומטריים ותוקפו – שנה).

■ “עפ”י התוספת לתקנות הדרכונים, הנפקת דרכון זמני בלשכות רשות האוכלוסין המתבצעת במועד הגשת בקשה לדרכון ביומטרי כרוכה למעשה בתשלום אגרה גם עבור הדרכון הזמני בנוסף לאגרה עבור הדרכון הביומטרי, כאשר האגרה עבור הדרכון הזמני גבוהה יותר מהאגרה עבור הדרכון הביומטרי [405 ₪ לעומת 265 ₪, בהתאמה].

■ “עקב המצב שנוצר לעת הזאת כמתואר לעיל, ועל-מנת להקל על הציבור, מוצע לקבוע, כהוראת שעה, פטור מתשלום אגרה עבור הדרכון הזמני המונפק בלשכות רשות האוכלוסין, כך שתושבים המתכננים לצאת לחו”ל בתקופה הקרובה, ישלמו אגרה אחת רק עבור הנפקת דרכון ביומטרי, ואילו עבור הנפקת הדרכון הזמני יקבלו פטור מתשלום.

■ “ההסדר המוצע הינו הוראת שעה שתהיה בתוקף עד ליום 20.9.2017 ויהיו זכאים לו תושבים אשר יוכיחו להנחת דעתו של מקבל הבקשה, או יצהירו, כי מועד יציאתם מישראל הוא עד יום 20.10.2017.

■ “יודגש כי אין הכוונה שי מי שמתכוון לצאת לחו”ל רק בעוד כמה חודשים (לאחר שתחלוף תקופת העומס הקיצוני שנוצרה בקיץ) יצטייד כעת בדרכון הזמני היות ועד למועד יציאתו כבר יקבל את הדרכון הביומטרי”.

מבזקים