וועדת הכספים תדון (ב’, 22.10.2018) בהצעת תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית) (תיקון)

וועדת הכספים של הכנסת תדון ביום שני הקרוב (22.10.2018) בהצעת תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית) (תיקון). לדיון הוקצו 20 דקות, לפי סדר היום של ישיבות וועדות הכנסת.

שרי האוצר משה כחלון והכלכלה אלי כהן פנו מוקדם יותר השנה אל ח”כ משה גפני יו”ר וועדת הכספים [בהתאם לסמכותם לפי סעיף 15לו(ג) לחוק עידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ”ד – 1984.

שני השרים מבקשים מח”כ גפני להביא לאישור וועדת הכספים מתן העדפה איזורית בשני מסלולים של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית:

מסלול משנה א’ – מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הפינטק והסייבר, של מסלול הטבה מס’ 29 – תוכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית: “המסלול הינו מסלול משותף לרשות לחדשנות, מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ומערך סייבר וביטחון במשרד האוצר, אשר נועד לקדם הקמת מעבדת חדשנות בתחומי הפינטק והסייבר.

“מטרת המסלול הינה יצירת מובילות בין-לאומית בתחום המשלב פינטק וסייבר (FinSec) ולשם מינוף והנגשת הידע והניסיון שהצטבר במרכז, וקשרי השותפים לטובת יזמים וחברות הזנק הוחלט על הקמת מעבדה לחדשנות שתפעל בתחום זה וכן הגברת חוסן השוק הפיננסי בישראל בהיבטי סייבר, עידוד הצמיחה והתחרות בשוק הפיננסי המקומי וכן עידוד השקעות זרות […] אנו סבורים שיש לתת העדפה איזורית לעיר באר שבע”.

מסלול הטבות מס’ 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה. מטרתו העיקרית של המסלול, אשר מיישם את עיקרי המלצות וועדת ההיגוי, הינה הגדלת מספר חברות ההזנק והיזמות הטכנולוגית בעיר חיפה, בדגש על רובע העיר התחתית. מטרות נוספות של המסלול הינן: יצירת סינרגיה ושיתוף פעולה בין הגורמים בעיר חיפה (עירייה, אקדמיה, תעשייה, מגזר עסקי ומגזר שלישי), חיזוק התשתיות העירוניות ושימוש בנכסים האסטרטגיים של העיר חיפה, עידוד לעצמאות של הגורמים היזמיים, חיזוק הקהילה היזמית החיפאית ושילוב אוכלוסיית המיעוטים, החרדים, נשים ויוצאי אתיופיה, מיתוג ושיווק העיר חיפה כמרכז יזמות וחדשנות”.

מבזקים