וועדת הכלכלה תדון בשבוע הבא בתיקון להצעת חוק הדואר

וועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח”כ איתן כבל תדון ביום רביעי (5 בדצמבר 2018) בתיקון להצעת חוק הדואר וזאת עפ”י בקשתו של שר התקשורת איוב קרא.

במכתבו מבקש השר קרא מהוועדה לאשר פיצול שורה של סעיפים בהצעת חוק הדואר (תיקון מס’ 12), התשע”ו – 2016.

“הצעת החוק פורסמה ברשומות ביום 11 בינואר 2016. הצעת החוק עברה קריאה ראשונה במליאת הכנסת ביום 2 בפברואר 2016.

“הצעת החוק גובשה בין היתר בהמשך לעבודת וועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן אשר מונתה ביום 16 באוקטובר 2012, ע”י שר התקשורת ושר האוצר (“ועדת רייך”). הצעת החוק כוללת תיקונים לחוק הדואר, התשמ”ו – 1986, אשר נועדו ליישם את המלצות וועדת רייך וכן תיקונים נוספים.

“מאז פרסום המלצות וועדת רייך, חלו שינויים שונים אשר עשויים להשפיע על המלצותיה ועל תיקוני החקיקה המוצעים בהצעת החוק אשר נועדו ליישמן, ובכלל כך שינויים טכנולוגיים, ירידה בכמות המכתבים הנשלחים בשיעורים גבוהים מאלו שנחזו על-ידי הוועדה לצד הגידול במספר בתי-האב ושינויים בטעמי הציבור והעדפותיו.

“בשל כך, ביום 18 בנובמבר 2018 מיניתי וועדה לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור. המלצות הוועדה עשויות להשפיע על סעיפים 1, 3, 5, 27 ו- 28 להצעת החוק.

“בשל החשיבות הרבה בקידום סעיפי הצעת החוק המפורטים להלן, בפרט לאור החלטת השרים לענייני הפרטה מספר מח/7 מיום 2 ביולי 2018 בעניין חברת דואר ישראל בע”מ במסגרתה החליטה הוועדה למכור עד ל- 40% מאחזקות המדינה בחברת הדואר בשני שלבים כמפורט בהחלטה, אבקש לפצלם מהצעת החוק, כך שניתן יהיה להביאם לקריאה שנייה ושלישית”.

בהמשך המכתב מתייחס השר לכל אחד מהסעיפים הללו. ראו גם כאן ו- כאן.

מבזקים