התקשרות בפטור ממכרז: רשות האוכלוסין/מוטורולה סולושנס [בכפוף להחלטת משרד התקשורת בנושא רשת התקשורת]

הגוף המפרסם: משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה

שם הספק: מוטורולה ישראל

מהות ההתקשרות: רשות האוכלוסין וההגירה משתמשת בשירותי PTT   של חברת הוט מובייל לצרכים מבצעיים במנהלים והיחידות השונות, הרשות זקוקה לכ- 160 מכשירים ולשימוש בכ- 10 קבוצות דיבור. המכשירים בחלקם משמשים בו זמנית גם לשירות שיחות חיצוניות וגם לקישור ישיר לגורמי הביטחון הרלבנטים.

התחלת ההתקשרות: 1 בספטמבר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: דיווח פטור משרדי

הערות: רשות האוכלוסין וההגירה משתמשת בשירותי PTT  של חברת מוטורולה סולושנס ישראל לצרכים מבצעיים במנהלי וביחידות השונות. בשל מהלך העבודה הדינמי במינהל אכיפה וזרים ובמינהל מעברי גבול, הרשות משתמשת בשירותי החברה לצורך שירותי PTT ב- 10 קבוצות דיבור. המכשירים בחלקם משמשים בו זמנית גם לשירות שיחות חיצוניות וגם לקישור ישיר לגורמי הביטחון הרלבנטים. כמו כן, רוב המכשירים שבידי הרשות נתמכים באוזניות שב”כ.

השירותים אותם מעניקה החברה כוללים אפשרות לניהול צי רכב, שירות VPN, מערכת איכון, שירות ווקי-טוקי המאפשרים תקשורת אלחוטית בין משתמשים בטכנולוגיית קשר ייעודית באמצעות מתג תקשורת עצמאי ממתג הרט”ן, ובנוסף חבילת תקשורת ייחודית עם תעריפים מוזלים כחבילה לתקופה של שלוש שנים בין יחידותיה השונות של הרשות.

החברה מוכנה ויכולה להעניק: לתחזק מכשירים ישנים בהסכם שרות; קיום תשתית תקשורת במצבי חירום לקשר ודיבור; יכולת לקיים שיחות טלפון באותה רשת; לחברה תקן לניהול חוסן ביטחוני והמשכי; התחברות בלחיצת כפתור לכלל גורמי הביטחון במדינה (צה”ל, משטרה וכו’) – נושא קריטי!!!; ניתן לבנות קבוצות קשר בצורה פשוטה; קשר VPN  ללא עלות נוספת.

מבזקים