התקשרויות פטורות ממכרז: רשות השידור

רשות השידור פירסמה לאחרונה מספר החלטות להתקשרויות הפטורות ממכרז. להלן מקצת מהן:

שם הספק: LIVEU

מהות ההתקשרות: הארכת הסכם ההתקשרות והרחבתו עם חברת LIVEU להעברת שירותי וידאו חי על גבי רשתות סלולריות וקווי אינטרנט. וועדת הפטורים אישרה את המשך ההתקשרות לשכירות של עד ארבעה מכשירים (שלושה מכשירים לארץ ואחד לחו”ל).

שם הספק: חברת אריקום ERICOM

מהות ההתקשרות: התקשרות עם אריקום לצורך הגדלת מספר הרישיונות ל- Powerterm המאפשרת לתקשר מערכות ה- Legacy הקיימות ברשות למערכות ה- PC הקיימות ברשות באמצעות תוכנת האימולציה של אריקום.

שם הספק: One1

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת One1 לאספקת שירות ותחזוקה למערכת מלאי – מערכת ניהול מלאי במחסנים “מעלה NX”.

שם הספק: מלם

מהות ההתקשרות: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד: התקשרות עם חברת מלם למערכת אחזור מידע של ארכיון הטלוויזיה הישראלית.

מבזקים