התקבלה תובענה ייצוגית נגד בזק בינלאומי

08:37 09.08.2019

קטגוריות: אינטרנט משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי מחוז מרכז-לוד אישר תביעה כתביעה ייצוגית. התביעה [ת”צ 52979-11-11] הוגשה בנובמבר 2011 ע”י מרק בלומברג וגיא שיריזלי נגד חברת בזק בינלאומי.

בפסק הדין שניתן ע”י כבוד השופט עופר גרוסקופף [לשעבר ממחוזי מרכז-לוד וכיום שופט בבית-המשפט העליון] נאמר בין היתר:

“התובעים, שהיו בשעתו לקוחות של שירותי הגלישה באינטרנט של חברת בזק בינלאומי בע”מ, טוענים שבמשך 12 יום, בין ה- 16.10.2011 ל- 27.10.2011, שעיקרם במהלך חג הסוכות של שנת התשע”ב, הם חוו האטה ניכרת בגלישה לחלק מהאתרים. הם מוספים שבזק בינלאומי אחראית להאטה זו בכך שמכרה את שירותיה במכירת יתר (Over selling), כלומר התחייבה לספק שירותי גלישה בהיקף החורג מהנתמך על-ידי המשאבים שהעמידה לטובת השירותים הללו”.

יצויין כי בחודש אוקטובר 2011 סיפקה חברת בזק בינלאומי שירותים לכ- 690 אלף מנויים. דבר ההאטה בגלישה פורסם בתקשורת ובהודעת ההתנצלות שפירסמה החברה בדף הפייסבוק שלה.

התובעים טענו כי “ההאטה הניכרת בגלישה נפתרה רק כאשר הגדילה בזק בינלאומי בסוף חודש אוקטובר 2011 באופן משמעותי את הקיבולת הבינלאומית שהיא מעמידה לרשות לקוחותיה”.

במסגרת ההליך מונו שני מומחים מטעם בית-המשפט: פרופ’ עופר הדר ואינג’ רן דובין. “כדי להכריע בבקשת האישור הוגשה ביום 14.4.2014 חוות דעת של המומחים מטעם בית-המשפט. בבואם להעריך את תכנון המערכת על-ידי הנתבעת, נתקלו מומחים אלה בקושי יישומי: הנתבעת לא סיפקה את הנתונים הנחוצים לשם כך. על כן ציינו כי לא היה ביכולתם לקבוע בנחרצות שהנתבעת ביצעה מכירת יתר. אולם בדיקתם גילתה כי הנתבעת לא ערכה בשעתו ניתוחי נתונים שיכולים לשפר את התכנון ההנדסי של המערכת”.

ב- 13 במארס 2016 ניתן אישור לתובעים ולבאי כוחם לנהל תובענה ייצוגית בנושא. “[…] עוד עמדתי בהחלטת האישור על כך שתכלית מינוי המומחים מטעם בית-המשפט הייתה לאפשר להם להעריך את התנהלות הנתבעת עובר לחודש אוקטובר 2011, כדי לבחון האם הנתבעת ביצעה מכירת יתר. אולם הנתבעת לא העבירה לרשותם את הנתונים הדרושים לצורך הבדיקה האמורה, והיא טענה שהשמידה אותם לאחר החלפת מערכות התקשורת בעקבות המעבר לשימוש בכבל התת ימי החדש בראשית שנת 2012.

“התובענה שלפני הוגשה בחודש נובמבר 2011, דהיינו זמן קצר לאחר האירועים, ובמועד שבו היו הנתונים ברשות הנתבעת. ציינתי כי השמדת הנתונים פועלת נגד הנתבעת ומעבירה את נטל ההוכחה אליה מכוח דוקטרינת הנזק הראייתי”.

בסיום הכרעתו אומר השופט כי לפי הנתונים שהציגה בזק בינלאומי בפני בית-המשפט, הכנסותיה מלקוחות פרטיים בחודש אוקטובר 2011 עמדו על 26,703,530 ₪. השיעור שקבע השופט (23.22%) עומד על כ- 6.2 מיליון ₪. סכום זה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מכונה ע”י השופט כסכום הכולל שנפסק לקבוצה.

לאחר ביצוע זיכוי למנויים הרלבנטיים, החברה תקזזם מהסכום הכולל שנפסק לקבוצה ותעביר את היתרה, לא יאוחר מיום 31.10.2019 לקרן לניהול וחלוקת כספים הנפסקים כסעד לפי סעיף 20(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, “וזאת למטרה של שיפור חוויית  המשתמשים באינטרנט”.

מבזקים