השירות המטאורולוגי: מכרז למתן שירותי תחזוקה למכ”מ הגשם

הגוף המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/השירות המטאורולוגי הישראלי (שמ”ט)

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי תחזוקה למכ”מ הגשם

מס’ המכרז: 3/18

תאריך פרסום: 20 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 3 בפברואר 2019

הערות: השירות המטאורולוגי הישראלי, שהינו יחידת סמך של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין מציעים להגיש הצעות למתן שירותי תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר ועבודות נדרשות שונות למכ”מ הגשם המצוי בבית דגן.

השמ”ט מפעיל מערכת מכ”מ גשם המותקנת בבית דגן ומשמשת כלי מבצעי לעבודת החזאי בעל חשיבות קריטית לשמירה על חיי אדם. תמונת המכ”מ מופצת לערוצי תקשורת שונים ולציבור הרחב אשר עושה בה שימוש משמעותי.

המכ”מ מדגם  DWSR-90C ומתוצרת חברת EEC הותקן בשמ”ט בשנת 1997.

בשנת 2007 הותקנו במכ”מ מערכות קליטה, עיבוד ותצוגה מתוצרת חברת SIGMET ובשנת 2017 שודרגו מחשבי המכ”מ ושולבה יכולת לאיחוד תמונת מכמ”ים.

השמ”ט מבקש להתקשר עם גורם חיצוני שיבצע תחזוקה של המכ”מ, על כל מערכותיו.

תקופת ההתקשרות תהא למשך שנתיים ממועד חתימת חוזה ההתקשרות, ולשמ”ט שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד לחמש שנים נוספות.

מבזקים