הרשות לניהול המאגר הביומטרי מפרסמת בקשה למידע אודות טכנולוגיות (מנועי פנים) אשר יבחנו את עמידת הביצועים במאגר הביומטריה במענה נאות; בקשה דומה פורסמה בספטמבר

הרשות לניהול המאגר הביומטרי פירסמה ב- 25.11.2019 בקשה לקבלת מידע [18/2019] אודות טכנולוגיות (מנועי פנים) אשר יבחנו את עמידת הביצועים במאגר הביומטריה במענה נאות.

בפנייה נאמר בין היתר כי “המשרד מעוניין לקבל מידע האם קיימים אמצעים טכנולוגיים שיש בהם כדי לתת מענה במידה נאותה, לזיהוי ואימות של תושב, לצורך קבלת תוצאת זיהוי לפי סעיף 14 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש”ע – 2009.

“מטרת הפנייה, הינה לבחון באם הטכנולוגיה המוצעת, עומדת באותם תנאים גם במאגר הביומטרי הישראלי.

“במידה וקיימת אצל המציע הטכנולוגיה המבוקשת, המשרד מעוניין לקבל את הטכנולוגיה לידיו לצורך בחינת ביצועים על גבי המאגר של המשרד”.

עוד נאמר בבקשה למידע כי “המתקן של הרשות הינו מתקן מסווג עם גישה מוגבלת למורשים בלבד. המציעים צריכים להביא בחשבון הדרכה לעובדי הרשות על התקנת והרצת המערכת המוצעת. אין אפשרות כלשהי לגישה מרחוק למערכת”.

בין תנאי הסף: המערכת המוצעת על ידי המציע נדרשת לעמוד בתנאים הבאים:

+ לכל הפחות שלוש התקנות של מערכות בהיקף לאומי עם קיבול של 10 מיליון רשומות כל אחת, המבוססות רק על זיהוי פנים.

+ על המערכת המוצעת לתמוך בחיפוש מלא על כלל הרשומות, כולל רשומות היסטוריות מצטברות.

+ החיפוש צריך להתבסס על זיהוי פנים בלבד, ללא הקבצים (כדוגמת הקבצים על פי מין או גיל/טווח גילאים).

+ המערכת נדרשת לשמר את רמת הדיוק גם עבור רשומות שבהן יש הפרש של עשר שנים לכל הפחות בין התמונה הנוכחית לתמונה הקודמת המשויכת לאותה רשומה. אם המערכת המוצעת לא מסוגלת לעמוד בכך על המציע לציין מהו פרק הזמן המרבי בין רשומות שבו עדיין יישמר הדיוק המקורי של המערכת.

+ המציעים יכולים להניח שתמונות הפנים שבידי הרשות תואמות לתקן ICAO מבחינת איכותן.

+ קצב העיבוד של המערכת צריך לאפשר טיפול בעשרת אלפים (10,000) רשומות תוך פרק זמן של 30 דקות מולל כלל בסיס הנתונים של 10 מיליון רשומות, כולל רשומות היסטוריות (עם ממוצע של עד עשר תמונות בכל רשומה).

+ המערכת המוצעת צריכה להיות אחת מתוך חמשת המערכות המובילות בתהליך ה- FRVT של NIST, סבבים 2 ו- 3. יש להציג את התוצאות העדכניות ביותר, נכון למועד ההגשה, עבור גודל מאגר מרבי בכל קטגוריה.

* המועד האחרון להגשת הצעות הוא 19 בדצמבר 2019.

הערת עורך Read IT Now: ב- 9.9.2019 פירסמה הרשות בקשה דומה לקבלת מידע [46/2018] עליה דיווחתי כאן באתר זה באותו היום.

 

מבזקים