הרשות לניהול המאגר הביומטרי: מכרז להמשך תמיכה ותחזוקה למערך ה- Security Information and Event Management, SIEM; “ההצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר במהלך שנת 2020”

הגוף המפרסם: משרד הפנים/הרשות לניהול המאגר הביומטרי

נושא המכרז: מכרז להמשך תמיכה ותחזוקה למערך ה- Security Information and Event Management, SIEM

מס’ המכרז: 17/2019

תאריך פרסום: 3 בנובמבר 2019

מועד אחרון: 22 בדצמבר 2019

הערות: רקע: ב- 27.2.2017 עבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע”ז – 2017 אשר הפך את הרישום למאגר הביומטרי לחובה על כל אזרחי מדינת ישראל. חוק זה בא לאחר תקופת מבחן, אשר החלה ביוני 2013, על בסיס החוק מ-  2009 כשמטרתה של תקופת המבחן הייתה לקיים בדיקות מקיפות באשר לנחיצות המאגר הביומטרי, לערוך בדיקות ביצועים ולעמוד במדדים שונים.

המשרד מעוניין לבחור בזוכה אחד למתן השירותים. ההצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר במהלך שנת 2020.

פירוט השירותים הנדרשים: אספקת רישיון שימוש במוצר/ים לתקופת המכרז. מתן שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד (חומרה ותוכנה) של מערכות ה-  SOC (לרבות SIEM). איתור ותיקון תקלות וכשלים ברכיבי הציוד ובתוכנה לרבות החלפת ציוד תקול, וזאת עד לפתרון מלא של הבעיה, בגינה נפתחה קריאת השירות, והחזרת הציוד לתפקוד מלא. שידרוגי תוכנה לכל תקופת השרות. בנוסף לתמיכת הספק, Support ע”י היצרן ברמת SLA תואמת לתנאי המכרז באמצעות הספק. נכון למועד פרסום המכרז, קיימת חומרה של ArcSight עם רישיון ל- 500 EPS: בשנה הראשונה נדרש חידוש אחריות שירות ותחזוקה למערכת זו. בשנה השניה בכוונתנו להגדיל את המערכת ל- 1,000 EPS על גבי שרת וירטואלי ולרכוש אחריות שירות ותחזוקה לחמש השנים הבאות.

המזמין צופה כי ירכוש בנק של עד 800 שעות עבודה שנתיות לטובת אינטגרציה ותחזוקת המוצרים הנ”ל.

הערת עורך Read IT Now: איש הקשר לשאלות לגבי המכרז הוא אבי מנור. הוא אוזכר בעבר באתר זה כאן ו- כאן.

מבזקים