הרשות לניהול המאגר הביומטרי: דרוש/ה: מרכז/ת בכיר/ה (אבטחת מידע- ביומטרי)

הגוף המפרסם: משרד הפנים/הרשות לניהול המאגר הביומטרי

התפקיד: מרכז/ת בכיר/ה (אבטחת מידע- ביומטרי)

מועד אחרון: 6 בנובמבר 2019

תיאור התפקיד:

+ מימוש תפיסות, שיטות ומתודולוגיות להגנת הסייבר בתשתיות הטכנולוגיות ומערכות המידע ברשות הביומטרית.

+ ליווי ובקרה של פרויקטים טכנולוגיים בהיבטי הגנת סייבר, אבטחת שרשרת האספקה והתאוששות מאסון (BCP) בתשתיות מידע מפני איומי סייבר, המשכיות עסקית (DRP).

+ סיוע בהטמעת אסדרה ותקינה ישראלית ובינלאומית בהיבטי הגנת סייבר והגנת הפרטיות במערכות המידע בארגון.

+ אכיפת מדיניות ונהלי אבטחת המידע, כולל בקרה שוטפת על מערכות המידע וביצוע הנחיות הגורמים המנחים.

+ ביצוע הפעולות הנדרשות לשם מניעה, איתור וזיהוי פערים בתחום אבטחת המידע.

+ התעדכנות בטכנולוגיות לאבטחת מידע במחשב, לצורך רכש של מערכות מחשב חדשות (חומרה ותוכנה) וביישום אפליקציות חדשות ברשות.

+ ביצוע בקרה אחר פעילויות המחשב, למניעת פריצות למערכת ומסירת מידע מסווג לגורם בלתי מורשה ובדיקה כי הפעילות מתנהלת בהתאם למדיניות שנקבעה.

+ יישום הנחיות, נהלי אבטחת מידע ותוכניות אבטחת מידע של הגוף המנחה, לצורכי אבטחת מידע במערכות המידע.

+ סיוע בהכשרת עובדי היחידה מבחינת אבטחת המידע והגנת הפרטיות והגברת המודעות לנושאים אלה.

+ סיוע בטיפול בנושאי אבטחה פיזית, לרבות הכוונה, בקרה וניטור פעילות צוות המאבטחים.

+ סיוע בביצוע ביקורות ותרגילים בתחום אבטחת המידע ליחידות השונות ולמשתמשי הקצה.

+ ריכוז הטיפול בנושאי סיווג בטחוני לעובדים, מבקרים וקבלנים חיצוניים.

* סיווג בטחוני בתוקף לרמת “סודי ביותר” ועמידה במבדקי התאמה ביטחונית כנדרש. מועמד ללא הסיווג הביטחוני הנדרש יעבור הליך סיווג לאחר קבלתו לתפקיד כתנאי להעסקתו.

 

מבזקים