הקמת מאגר נתוני האשראי: מטריקס IT תסייע לבנק ישראל בהקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי בארץ; ההתקשרות בפטור ממכרז בהיקף 133 מיליון ₪ כולל מע”מ להקמה (עד סיומה)

דוברות בנק ישראל פירסמה היום את ההודעה לעיתונות הבאה:

צעד נוסף לקידום הקמת מאגר נתוני האשראי –  חברת מטריקס IT תסייע בהקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי בישראל: כידוע, בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע”ו – 2016,  בנק ישראל פועל להקמה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי בישראל הכוללת מאגר נתוני אשראי מרכזי. מאגר נתוני האשראי יסייע להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי בכך שהוא ירחיב את המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח, ירחיב את הנגישות לאשראי, ויהווה בסיס מידע לא מזוהה שישפר את היכולת של בנק ישראל לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק האשראי הצרכני, ובכך ישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו, לרבות לצורכי מחקר מאקרו כלכלי ופיתוח כלי מדיניות אפקטיביים. בנק ישראל החליט להתקשר עם חברת מטריקס IT, בנושא הקמה, תפעול ותחזוקה של  המערכת לשיתוף נתוני אשראי בישראל. ההסכם כולל תפעול ותחזוקה לתקופה של שנה לאחר ההקמה, עם אופציה להארכה”.

במקום אחר באתר האינטרנט של בנק ישראל, במדור “החלטות על פטור ממכרז“, פורסמה היום החלטה מס’ H881 העוסקת ב”התקשרות בפטור ממכרז בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי” עם חברת מטריקס אי. טי. בע”מ.

תקופת ההתקשרות מוגדרת כ”הקמה – עד סיומה; תפעול ותחזוקה – שנה + אופציה לשנים נוספות”.

ההיקף הכספי של הפרוייקט: סכום ההקמה (כ- 133 מיליון ₪ בתוספת מע”מ) ותקופות תפעול ותחזוקה (38 מיליון ₪ בתוספת מע”מ לשנה בתוספת רענונים).

בתיאור ההחלטה נאמר: “התקשרות עם החברה בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי. וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם החברה לאחר אישור פטור ממכרז על-ידי הנגידה לפי תקנה 39(1) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית ולאחר אישור המנכ”ל כוועדת פטור לפי תקנה 23(ב) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית, כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת”.

* הערת עורך Read IT Now: ידיעות קודמות לגבי הקמת המערכת פורסמו באתר זה כאן, כאן ו- כאן.

+ פורסם לראשונה בחלון המבזקים של אתר זה הערב בשעה 18:14.

מבזקים