הצעת חוק פרטית חדשה: רשות הרישוי תקים ותנהל מאגר מידע לרישום שמות הבעלים של אופניים ממונעים; מאגר המידע ישמש לצורכי רשות הרישוי והמשטרה בלבד

20:23 12.11.2018

קטגוריות: כללי

תגים: ,

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו (12.11.2018) הנחה על שולחן הכנסת של הצעת חוק פרטית (פ/5827/20) שהגיש ח”כ איציק שמולי.

בדברי ההסבר להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מאגר מידע לאופניים ממונעים), התשע”ט – 2018 נאמר כי “לפי הערכות, בישראל נעים כיום יותר מרבע מיליון זוגות אופניים ממונעים, כשהמספר נמצא בעלייה מתמדת. במקביל לעלייה בשימוש באופניים הממונעים, תופעת גניבות האופניים מתרחבת ומשתכללת וחדשות לבקרים שומעים בחדשות על תפיסת כנופיות ויחידים אשר גונבים אופניים מהסוג הנדון. כמו כן, מתפרסמות ברשתות החברתיות קריאות לעזרה לזיהוי גנבי אופניים ממונעים באופן תדיר. במקביל לתופעת הגניבות, מספר תאונות הדרכים שמעורבים בהן אופניים ממונעים נוסק מעלה.

“ניתן להגיש תלונה במשטרת ישראל בשל גניבת אופניים ממונעים, והמשטרה אף חנכה לקראת סוף שנת 2017 אפליקציה הכוללת תמונות של האופניים הגנובים שנתפסים על ידה, כדי שניתן יהיה להשיבם לקורבנות אשר מהם הם נגנבו. עם זאת, עדיין אין נתונים מדוייקים בנוגע להיקף התופעה ואין התקדמות לקראת צמצום התופעה, מאחר שהמדינה אינה מתייחסת לכלי הנפוץ ככלי רכב של ממש ואינה מנהלת רישום של האופניים הממונעים ובעליהם. בעיה נוספת היא שלא פעם אין אפשרות לזהות את האופניים שנגנבו, ועולה השאלה כיצד באפשרות המשטרה לשייך את האופניים הגנובים לאזרח אחד או אחר שהגיש תלונה על גניבה.

“נוסף על כך, מתעורר הצורך בשיוך האופניים הממונעים לבעליהם כדי לסייע לרשויות האכיפה והחירום בקרות תאונה. מאגר מידע שייצור את השיוך האמור בין האופניים לבעליהם יאפשר זיהוי, איתור ויידוע מהיר של בעלי האופניים לכל צורך שמתעורר, או לחילופין, יאפשר לרשויות האמורות למצוא בקלות וביעילות את בעלי האופניים החשודים בביצוע עבירה.

“לפיכך, מוצע כי רשות הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים תקים מאגר מידע ממוחשב, ובו יירשמו פרטים בדבר אופניים ממונעים ושמות בעליהם. המאגר ישמש לצורכי משטרת ישראל ורשות הרישוי בלבד.

“כדי להביא לשיוך האופניים הממונעים לבעליהם, מוצע לקבוע כי בעת רכישת אופניים חדשים, חובת הרישום במאגר תחול על המוכר, והרישום ייעשה במעמד הרכישה בחנות. כאשר מדובר ברכישת אופניים משומשים, חובת הרישום תחול על הקונה שיבצע העברת בעלות בדומה לרכישת רכב משומש.

“ההסדר המוצע נועד לסייע לרשויות האכיפה בהתמודדות עם תופעת גניבות האופניים הממונעים, שכן ניתן יהיה לשייכם לבעליהם ולהחזירם אליהם. כמו כן, מוצע להחיל את ההסדר המוצע גם על בעלי אופניים חדשים ממונעים, אשר רכשו את האופניים בששת החודשים שקדמו לתחילתו של  החוק המוצע”.

* יצויין כי הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת קסניה סבטלובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5049/20; הוסרה מסדר היום ב- 24 באוקטובר 2018).

“אופניים ממונעים” מוגדרים כאופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי, ובכלל זה קורקינט ממונע כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע”ו – 2016.

הוראות סעיף 65ה לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם על אופניים ממונעים חדשים שנרכשו בששת החודשים שקדמו ליום תחילתו של חוק זה, ומי שרכש אופניים ממונעים כאמור יחויב לרשום את האופניים שרכש בתוך 24 חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

מבזקים