הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון – תקציב הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית)

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו ב- 20.5.2019 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק (פ/87/21) של חבר הכנסת יזהר שי.

בדברי ההסבר להצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון – תקציב הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית) נאמר כי “חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ”ד – 1984, נחקק במטרה לעודד מחקר ופיתוח בתעשייה בישראל, ובין היתר, כדי ליצור מקומות עבודה בתעשייה, לפתח תעשייה עתירת מדע, לעודד את הצמיחה, להגדיל את הפריון ולקדם את החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל. לשם הגשמת מטרות אלו, הוקמה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

“על פי מחקר של חברת הייעוץ מקינזי, בשנת 2025, ההשפעה הכלכלית של המהפכה התעשייתית הרביעית יכולה להגיע ל- 11 טריליון דולר.

“למרות זאת כיום, הכלכלה הישראלית מתקשה להתמודד בתחרות מול כלכלות גדולות עם כוח עבודה זול. אולם, היתרון הגדול שלה הוא המשאב האנושי המקומי המתאפיין ביצירתיות ובמקוריות.

“מחקר ופיתוח הינם חוד החנית של התעשייה הישראלית, על כן כדי לשמר את מדינת ישראל כמעצמת חדשנות יש להקצות לכך מידי שנה תקציב ייעודי. כל זאת על מנת לשמר את מעמדה של ישראל בעולם בתחום זה ואף לקדמה כמעצמת אנושית טכנולוגית”.

* יצויין כי הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי כנסת (פ/4973/20).

מבזקים