הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת הקלטה של עסקה טלפונית)

18:53 21.05.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים:

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו ב- 20.5.2019 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק (פ/55/21) של חברי הכנסת מירב כהן ועמיר פרץ.

בדברי ההסבר להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת הקלטה של עסקה טלפונית) נאמר כי “צרכנים רבים המבצעים עסקאות באמצעות הטלפון מתלוננים על פער בין תנאי העסקה כפי שסוכמו, להבנתם, עם נציגי העוסק בעת ההתקשרות הטלפונית, לבין תנאי העסקה הכלולים במסמך הכתוב המגיע לידיהם לאחר מכן.

“תלונות רבות מתייחסות לכך שהעוסק או נציגו הכחישו את תנאי ההתקשרות כפי שהוסכמו לטענת הצרכן. בכל מקרה, לצרכן אין כל ראייה על מנת להוכיח בדיעבד את טענותיו.

“מוצע לחייב עוסק, המתקשר עם צרכנים בעסקאות באמצעות הטלפון, להקליט את מלל שיחת ההתקשרות בעסקה, ואם מחיר העסקה איננו זניח, בהתאם לסכום שיקבע השר בתקנות, יהיה עליו לשמור את ההקלטה למשך תקופה שלא תפחת משישה חודשים.

“במהלך תקופה זו, הצרכן יהיה רשאי לדרוש את קובץ השיחה המוקלטת מן העוסק, והעוסק יהיה חייב להעביר לו את הקובץ. באופן זה, העוסק יהיה מחוייב לתוכן הדברים שנאמרו והובטחו על ידיו בעת ההתקשרות הטלפונית”.

* יצויין כי הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/359/20).

מבזקים