הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – שירות מקוון ללקוח)

07:48 28.05.2019

קטגוריות: בנקאות/פינטק/ביטוח

תגים:

יו”ר הכנסת והסגנים אישרו ב- 27.5.2019 הנחה על שולחן הכנסת הצעת חוק (פ/240/21) של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, אורי מקלב ויצחק פינדרוס.

בדברי ההסבר להצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – שירות מקוון ללקוח) נאמר כי “מטרת הצעת החוק היא הנגשת המידע ללקוחות הבנקים בהתאם להתקדמות הטכנולוגית הקיימת היום.

“כיום תאגידים בנקאיים מאפשרים קבלת מידע באמצעות האינטרנט. במרבית המקרים, מוצג המידע של הפעילות בחצי שנה האחרונה בלבד, בעוד הלקוח זקוק למידע על טווח תאריכים גדול יותר לשם הגשת דו”חות כספיים לרשויות השונות או בעת קיום הליכים משפטיים. אם הלקוח מעוניין במידע שאינו מוצג באינטרנט, עליו להזמין את המידע ולשלם עמלה מיוחדת, דבר הכרוך בבירוקרטיה ובהוצאה כספית.

“הכללים של התאגידים הבנקאיים, לעניין מסירת מידע, נקבעו לפני שנים רבות בעידן שבו העלויות הטכנולוגיות של הפקת מידע היו גבוהות. בעידן הטכנולוגי הקיים היום אין סיבה כי תאגיד בנקאי לא ישמור ויציג ללקוח את כל המידע הרלבנטי שהוא זקוק לו.

“בהצעת החוק מוצע כי התאגידים הבנקאיים יאפשרו ללקוחות לקבל מידע בלי תשלום, באמצעות האינטרנט, לגבי שבע שנים לפחות”.

* יצויין כי הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5083/20).

מבזקים