הפורום הכלכלי העולמי: היעדר אמון בשימוש במידע אישי מאיים לערער את הכלכלה הדיגיטלית

Rethinking Personal Data: Strengthening Trust, דו”ח של הפורום הכלכלי העולמי [World Economic Forum] בשיתוף עם חברת The Boston Consulting Group, BCG שפורסם ב- 16 במאי 2012, בוחן את ההשפעה של האמון בדבר השימוש במידע אישי ובפוטנציאל שלו להניע יצירת ערך כלכלי וחברתי.

לדברי עורכי הדו”ח, היעדר אמון לגבי מידת ההגנה של מידע אישי והשימוש בו הוא בעל פוטנציאל לשים בסכנה את הערך הכלכלי והחברתי של נכס חשוב זה עבור ממשלות, ארגונים ויחידים.

הדו”ח מצביע על ירידה ברמת האמון בשל המקרים שזכו לפרסום רב בדבר ליקויי וכשלי אבטחה, הגידול במקרים של גניבת זהויות [identity theft], היעדר מדינויות עולמיות מתואמות לגבי שמירה על פרטיות ושימוש בנתונים.

כלכלת האינטרנט של מדינות ה- G-20 צפוייה לגדול בשיעור של יותר מ- 10% בשנה מעתה ועד שנת 2016 בה היא תתרום סכום של 4.2 טריליון דולר לתמ”ג הכולל שלהן. אולם הגידול עלול להיפגע אם הזרימה של נתונים אישיים תוגבל באופן גלוי והתחומים שיושפעו מכך יהיו שירותים פיננסיים, רפואה/בריאות, מסחר קמעונאי מקוון ושיווק מקוון, מדיה חברתית ועוד.

מבזקים