העליון: עתירה בנושא סגירת החינוכית תובא לדיון בפני הרכב; לא הוצא צו ביניים בשלב זה

בית-המשפט העליון החליט כי עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים בנושא סגירת החינוכית תובא לדיון בפני הרכב. לא הוצא צו ביניים בשלב זה.

את העתירה הגישו בינה לוז ו- 143 אנשים נוספים והיא מופנית נגד מדינת ישראל, משרדי האוצר והחינוך, הממונה על השכר באוצר, מ”מ נציב שירות המדינה ותאגיד השידור הישראלי “כאן”.

כבוד השופט מנחם (מני) מזוז כותב בהחלטתו כי “העתירה תובא לדיון בפני הרכב. לא ראיתי עילה למתן צו-ביניים להקפאת תוקפן של הוראות סעיפים 122-120 בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע”ד – 2014.

“העותרים יגישו בתוך 21 ימים תגובה תמציתית, בהיקף שלא יעלה על 6 עמודים, לתגובה המקדמית מטעם המשיבים, בדגש על טענות השיהוי, סעד חלופי ואי-צירוף משיב ראוי (הסתדרות העובדים הכללית החדשה)”.

העותרים מיוצגים ע”י עו”ד יובל יועז ועו”ד דורון ברקת.

מבזקים