העליון נעתר חלקית בלבד לבקשת שר המדע להאריך המועד לתשובתו לעתירת ד”ר יעל אמיתי עד ‘לאחר הבחירות’

15:49 31.03.2019

קטגוריות: משפט

תגים:

בית-המשפט העליון נעתר חלקית בלבד לבקשת שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס להאריך המועד לתשובתו לעתירת ד”ר יעל אמיתי עד ‘לאחר הבחירות’.

ד”ר אמיתי [מומחית לפיזיולוגיה וביולוגיה של התא, אשר עמדה בראש בית הספר לקוגניציה ומדעי המוח באוניברסיטת בן גוריון] עתרה נגד החלטת השר שלא לקבל את המלצת הדרג המקצועי במשרדו, ולהימנע ממינויה לחברה במועצת הנגידים של קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי. ב- 4.3.2019 ניתן צו מוחלט בעתירה זו.

בהחלטה שניתנה היום (31.3.2019) אומרים כבוד השופטים ניל הנדל, ג’ורג’ קרא ואלכס שטיין כי “בפסק דיננו הוחזר התיק לשר, תוך ביטול המינוי ומתן הזדמנות נוספת לשקילתו, וזאת עד לתאריך 31.3.2019. עיניי הכרעה זו – כפי שעולה גם מפסק הדין – הופנו כלפי מועד הבחירות לכנסת. השר הודיע כי טרם קיבל החלטה סופית, וכי הוא סבור שלא יהיה זה נכון להחליט בעניין במועד שנקבע. הבקשה, שהוגשה על דעת היועץ המשפטי לממשלה, יסודה ברצון השר שהעניין יהיה ‘נקי משיקולי בחירות’ ככל שניתן, הן לגוף ההחלטה והן בהיבט של מראית העין. בהתאם ביקש ארכה עד לתאריך 18.4.2019.

“מנגד עמדו העותרים בתגובתם על כך שתינתן החלטה בהקדם האפשרי. לצד עמדה זו, הבקשה מעוררת קושי נוסף, שכן אחרי הבחירות יתחיל תהליך הקמתה של ממשלה חדשה. נראה אhפוא כי מינוי לאחר הבחירות אינו דרך המלך שבה יש לפסוע.

“לבסוף יש לציין כי פסק דיננו ניתן ביום 4.3.2019, וכי הבקשה להארכת מועד הוגשה ביום ה’ האחרון – 28.3.2019.

“בהינתן כל האמור, אנו מורים כי המועד שנקבע בפסק הדין – וכפי שנקבע – יוארך עד ליום 3.4.2019”.

מבזקים