העליון: “חרף שמו ה’ידידותי’ לכאורה, נסחרו באמצעות טלגראס כמויות גדולות של סמים מסוכנים”; “כאשר בוחנים את הדברים מעבר למעטפת ה’היי-טקית’ של טלגראס, מדובר – בסופו של דבר – ברשת מתוחכמת של סחר בסמים. רק התפאורה או האדרת היא שונה”

15:38 12.07.2019

קטגוריות: משפט

בית-המשפט העליון פירסם ביום רביעי, 7 ביולי 2019, שתי החלטות נפרדות הקשורות לתיק הידוע בכינויו “פרשת הטלגראס” [תפ”ח (תיק פשעים חמורים) 42587-04-19) המתנהל בבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד].

תיק בש”פ  4354/19 הוא ערר של המדינה בעליון על החלטה של בית-המשפט המחוזי [מ”ת (מעצר עד תום ההליכים) 42677-04-19] אשר דחה את בקשת המדינה לעצור את המשיב מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים נגדו, והורה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני ובתנאים מגבילים נוספים.

כבוד דפנה ברק-ארז כותבת בין היתר בהחלטתה:

■ “ביום 18.4.2019 הגישה המדינה כתב אישום מסועף המונה למעלה מ- 50 עמודים ונסב על הפעלתה של פלטפורמה דיגיטלית בשם ‘טלגראס’ . כתב האישום הוגש נגד 20 נאשמים, שהמשיב הוא אחד מהם. טלגראס, כך נטען, הוקמה בחודש מרץ 2017 ויועדה לסחר, הפצה ותיווך לסחר בסמים מסוכנים בכלל ובקנאביס בפרט, וכן לייעוץ והדרכה בנושאים הקשורים לכך. נגד שבעה מעורבים אחרים, בעיקר מן הדרג הבכיר של הארגון, הוגש כתב אישום נוסף (תפ”ח 42209-04-19). לשניים מן הנאשמים בכתב האישום הנוסף מיוחסת עבירה של ניהול ארגון פשיעה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק מאבק

בארגוני פשיעה, התשס”ג – 2003. המשך הדברים יתייחס לכתב האישום שבו נזכר המשיב.

■ “לפי האמור בכתב האישום, טלגראס הופעלה במסגרת רשת “טלגרם”, שהיא מערכת להעברת מסרים מיידים ומוצפנים במרשתת. לפי הנטען, מספר חודשים לאחר שהוקמה הפכה טלגראס לפלטפורמה העיקרית לסחר בקנאביס בישראל, וכן נסחרו במסגרתה גם סמים פסיכדליים וסמים מסוכנים אחרים, לרבות קוקאין. בכתב האישום צויין עוד כי החל מחודש דצמבר 2017 התבססה קבוצת מפעיליה של טלגראס כארגון פשיעה הפועל בצורה היררכית, מאורגנת ושיטתית, במטרה לבצע שורה של עבירות סמים והלבנת הון. לפי הנטען, הוקמו במסגרת טלגראס 18 ענפים – חלקם נגעו במישרין לפעילות הסחר (דוגמת ענף “בקרת סחר”, שבראשו עמד המשיב החל בחודשים אוקטובר-נובמבר 2018 ועד למעצרו בחודש מרץ האחרון, או ענף “פסיכדליים”), וחלקם, דוגמת אלה שכונו “גזברות”, “משאבי אנוש”, “טכני” ו”ביקורות”, עסקו בהיבטים ה”ארגוניים” של טלגראס. כתב האישום נחלק למעשה לשתי תקופות: זו שקדמה להתבססות הארגונית וההיררכית של טלגראס (מהקמתה ועד לסוף שנת 2017), וזו שבה הארגון כבר פעל במתכונת סדורה והיררכית (מסוף שנת 2017 ועד למעצרם של מרבית הנאשמים בפרשה ביום 12.3.2019).

■ “ביחס למשיב נטען, בעיקרו של דבר, כי הצטרף לטלגראס במחצית הראשונה של שנת 2017, וכי לקראת סוף שנת 2018 החל לכהן בה כ”ראש ענף בקרת סחר” וכך נחשב כשייך לקבוצת “ניהול גבוה” שלה (על-פי מסמכי הארגון). מעל דרג זה, כך הוסבר בכתב האישום, פעלה רק עוד “שכבה” אחת נוספת של דרג הניהול הבכיר ביותר, שכלל גם את ראש הארגון. לפי הנטען, במסגרת תפקידו פיקח המשיב על תוכן הפרסומים של סוחרי סמים בעשרות ערוצי הסחר הקיימים בטלגראס, ובתוך כך על פרטים בדבר מחיר הסם, סוגו, מקום המסירה שלו ותמונה עדכנית של הסם העומד למכירה. כן נטען כי

המשיב קיבל עבור פעילותו שכר חודשי המוערך בסך כולל של עשרות אלפי שקלים, וכן סם מסוג קנאביס שניתן לו כתחליף לתשלום שכרו במזומן. המשיב, כשאר חברי הארגון, היה ידוע בכינוי שזיהה אותו.

■ “המשיב נעצר לראשונה ביום 12.3.2019. במהלך המעצר נתפסו בארונו כ- 5 גרם של סם מסוג פסילוצין וכן כ-24 גרם של סם מסוג קנאביס. מאז הוארך מעצרו מעת לעת עד שהוגש כתב האישום בעניינו כחודש לאחר מכן, ועמו בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים נגדו. בדיון שקיים בית-המשפט המחוזי באותו יום הוארך מעצרו של המשיב עד למתן החלטה אחרת.

■ “[…] בסיכומו של דבר, בית-המשפט המחוזי הורה כי המשיב ישהה במעצר בפיקוח אלקטרוני בבית הוריו בפיקוח של חמישה מבין המפקחים שהוצעו בעניינו – שני אחיו, גיסו, בת זוגו ושותפו העסקי. בנוסף הורה בית-המשפט המחוזי על הפקדת ערבויות כספיות – 25,000 שקלים במזומן, התחייבות עצמית של המשיב בסך 75,000 שקלים וערבות צד ג’ בסך 75,000 שקלים מצד כל אחד מהמפקחים. בית-המשפט המחוזי הורה על מתן צו עיכוב יציאה מהארץ וצו מבחן לתקופה של שישה חודשים. כמו כן, בית-המשפט המחוזי אסר על שימוש בכל מכשיר המאפשר חיבור למרשתת בכתובת שבה יימצא המשיב במעצר בפיקוח אלקטרוני (למעט מכשיריהם האישיים של בני הבית, ובלבד שיהיו נעולים בסיסמה שאינה ידועה למשיב) ועל יצירת קשר ישיר או עקיף עם יתר המעורבים בפרשה.

■ “[…] הערר מכוון נגד החלטתו של בית-המשפט המחוזי ונטען בו כי היה מקום לעצור את המשיב מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים נגדו. המדינה טוענת כי בית-המשפט המחוזי שגה בכך שסטה מן העיקרון שלפיו ככלל עבירות סמים לא יובילו למעצר בפיקוח אלקטרוני או לשחרור לחלופת מעצר […] המדינה מדגישה כי על פי הערכותיה,

הנאשמים בפרשה תיווכו במשך תקופה של כשנתיים עסקאות סמים בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים, שנעשו בין למעלה מ-3,000 סוחרי סמים (כ- 250 מהם קטינים) לכ- 200,000 רוכשים.

■ “[…] המדינה מוסיפה וטוענת כי מאחר שהעבירות המיוחסות למשיב הן בנות ביצוע “בשלט רחוק” באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים, לא ניתן לתת בו אמון ומציינת כי המעורבים בפרשה גם שיבשו הליכי משפט.

■ בהכרעה אומרת השופטת כי “לאחר ששקלתי הדברים בכובד ראש הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערר להתקבל, וכי יש להורות בעת הזו על מעצרו של המשיב מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים נגדו.

■ “המשיב נאשם בשורה ארוכה של עבירות חמורות שבוצעו לכאורה במסגרת פעילות בארגון פשיעה. על-פי הנטען בכתב האישום, וחרף שמו ה”ידידותי” לכאורה, נסחרו באמצעות טלגראס כמויות גדולות של סמים מסוכנים מסוגים שונים, גם לקטינים ובאמצעותם. למעשה, והדברים נאמרים כמובן בזהירות המתחייבת בשלב זה, כאשר בוחנים את הדברים מעבר למעטפת ה”היי-טקית” של טלגראס, מדובר – בסופו של דבר – ברשת מתוחכמת של סחר בסמים. רק התפאורה או האדרת היא שונה.

■ “בהמשך לכך, תפקידו של המשיב בטלגראס לא היה שולי כלל ועיקר – מיוחס לו תפקיד ניהולי חשוב בארגון, אף אם היה בו דרג גבוה ממנו. לא למותר לציין כי ענף בקרת סחר שבראשו עמד המשיב בחמשת החודשים שקדמו למעצרו היה אחראי, על-פי עובדות כתב האישום, על ניהול ערוצי הפרסום של סוחרי הסמים בטלגראס, בדק שהפרסומים בהם נערכים בהתאם לכללים שנקבעו והתריע בפני סוחרים שהפרו אותם כי יורחקו מהפלטפורמה. תחת המשיב פעל צוות עובדים והוא קיבל עבור פעילותו שכר חודשי בסך כולל של עשרות אלפי שקלים, ששולם לו בכסף, ובסם.

■ “[…] בענייננו, במיוחד בשים לב לתחכום הנטען של טלגראס (שנמסר בדיון כי פעילותה התחדשה חרף מעצרם של המעורבים), והשימוש שנעשה במסגרתה באמצעים טכנולוגיים, והפעילות השיטתית הנטענת לשיבוש הליכי משפט, לא התרשמתי שניתן לאיין את המסוכנות הנשקפת מן המשיב בעת הזו.

■ “[…] סוף  דבר: הערר התקבל. אני מורה על מעצרו של המשיב מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים נגדו”.

* הערת עורך Read IT Now: אתר זה היה הראשון לפרסם את הידיעה שכותרתה “פרשת הטלגראס: העליון התיר לעובד Apple ישראל לצאת ממקום מעצר הבית למקום עבודתו למשך שעות העבודה”. ידיעות משפטיות נוספות לגבי טלגראס פורסמו באתר זה ב- 15.2.2019 כאן ו- כאן.

מבזקים