העליון דחה שתי בקשות ערעור של מיקרוסופט על החלטות ביניים של בית-המשפט מחוזי בהליך תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) שעודנו מתנהל בו

15:29 12.07.2019

קטגוריות: משפט

תגים: , ,

ביום ראשון, 7.7.2019, אחרי הצהריים, דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: העליון דחה (7.7.2019) שתי בקשות ערעור של מיקרוסופט ישראל והעולמית על החלטות בית-המשפט מחוזי בהליך תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) שעודנו מתנהל בו וחייב אותן לשלם למשיב 15,000 ₪; בהליך זה כבר הגישו בעבר שתי החברות בקשת רשות ערעור לגבי החלטות קודמות של המחוזי באותו ההליך.

בהחלטה משותפת של כבוד השופטת ענת ברון [לגבי רע”א  9519/17 ולגבי רע”א  1599/18 והעוסקות בשתי החלטות של בית המשפט המחוזי בחיפה שהתקבלו במסגרת הדיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית]. השופטת מציינת בהחלטתה כי “קדמה לבקשות, בקשת רשות ערעור נוספת שהגישו המבקשות כלפי שתי החלטות שהתקבלו בבית המשפט המחוזי (רע”א 4455/17) – כך שלמעשה עד כה המבקשות ביקשו לערער על ארבע החלטות שניתנו במהלך הדיון בבקשת האישור”.

לא אכנס כאן לפרטי החלטת השופט העוסקת בשאלות משפטיות. אזכיר רק כי במקור, כדברי השופטת בהחלטתה, “בחודש יולי 2016 הגיש המשיב, רועי גורודיש, בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד מיקרוסופט ישראל בע”מ ו- Microsoft Corporation. בבקשת האישור נטען כי המבקשות מנצלות את גישתן למחשבי הצרכנים ולמידע האישי שלהם לטובת שיווק אגרסיבי של הודעות “קופצות” שעניינן עדכון מערכת ההפעלה הקיימת ל-“חלונות 10” (Windows 10); זאת בלא לקבל את הסכמת הצרכנים ומבלי שעומדת להם אפשרות לסרב לשדרוג המוצע, לא כל שכן להסיר את הפרסום. נטען כי הודעות העדכון הן הודעות “ספאם” אסורות לפי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982; כי שליחתן עולה כדי הטרדה, פגיעה בפרטיות, הטעיה והפרה של הוראות נוספות שעוגנו בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981; וכי יש במשלוח ההודעות משום הפרת חובה חקוקה ורשלנות”.

השופטת דחתה את שתי בקשות הערעור וחייבה את מיקרוסופט ישראל ומיקרוסופט העולמית בתשלום סכום כולל של 15,000 ₪ למגיש התביעה במקור.

הדיון הבא בבית-המשפט המחוזי בחיפה ייערך בתחילת חודש ספטמבר השנה.

הערת עורך Read IT Now: ב- 23 בפברואר 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: מיקרוסופט ישראל והעולמית הגישו בקשת רשות ערעור לעליון על החלטת ביניים של המחוזי חיפה בתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) שהוגשה נגדן”.

מבזקים