העליון בהחלטתו מהיום (10.11.2019) לדחות עתירת אלכסיי בורקוב נגד הסגרתו לארה”ב מצטט מתשובת המדינה: “על בסיס עבודת מטה שרוכזה על ידי המטה לביטחון לאומי קיבל שר המשפטים, על דעתו של ראש הממשלה, את ההחלטה להורות על ביצוע ההסגרה. לשיטת המשיבים החלטה זו היא סבירה ואין מתקיימים במקרה דנן נסיבות חריגות ויוצאות דופן אשר יש בהן כדי להצדיק חריגה מן הכלל שנקבע בפסיקתו של בית משפט זה ולפיו משהוכרז מבוקש כבר הסגרה, על השר להורות על ביצועה”.

13:39 10.11.2019

קטגוריות: Uncategorized

מבזקים