העליון בהחלטתו מהיום (10.11.2019) לדחות עתירת אלכסיי בורקוב נגד הסגרתו לארה”ב מצטט מתשובת המדינה: “החלטת שר המשפטים להורות על ביצוע ההסגרה לארה”ב התקבלה לאחר עבודת מטה שרוכזה על ידי המטה לביטחון לאומי ובמהלכה נבחנו מכלול השיקולים הצריכים לעניין ובהם שיקולים הנוגעים ליחסי החוץ של מדינת ישראל מול ארצות הברית ומול הפדרציה הרוסית; שיקולים הנוגעים להתחייבויותיה של מדינת ישראל במישור הבינלאומי בכל הנוגע להסגרת מבוקשים ולמחירים הנלווים לאי-ביצוע ההסגרה לארצות הברית; ושיקולים הנוגעים להשלכות נוספות שעלולות להילוות לכל החלטה שתתקבל בסוגיית הסגרתו של בורקוב”.

13:39 10.11.2019

קטגוריות: Uncategorized

מבזקים