“הנהלת בתי-המשפט מודעת לבקשה לרשת את בתי-המשפט ברשת אלחוטית בשל רצון הציבור ובשל הצורך שהעלתה הפרקליטות, אם כי נכון להיום אין חובה חוקית לספק רשת אלחוטית במוסדות ציבור”

כמקובל, כל אימת שמתפרסם דו”ח חדש של משרד מבקר המדינה, מפרסם במקביל אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה דו”ח מפורט הכולל התייחסויות של הגופים המבוקרים לליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו”ח שלו.

בשנים האחרונות פירסמתי כאן באתר ציטוטים מתוך הדו”חות הללו של משרד ראש הממשלה ואני עושה זאת גם הפעם לגבי הדו”ח שפורסם השבוע (69ב).

הערה: ההדגשות אינן מופיעות במקור.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

הגופים המבוקרים: משרד המשפטים/אגף למערכות מידע, פרקליטות המדינה במשרד המשפטים, הנהלת בתי-המשפט (הב”ה).

אחד הליקויים עליהם מצביע דו”ח המבקר הוא: “מהלך פריסת רשת אלחוטית Wi-Fi בבתי-המשפט עדיין לא החל, ורק בשנת 2018 הופעל פתרון זמני המאפשר לפרקליטים גישה מקוונת לתנופ”ה [מערכת מחשוב לתכנון, ניהול ובקרה בפרקליטות המדינה (תנופ”ה)] באמצעים שסיפקה הפרקליטות. על הנהלת בתי-המשפט (הב”ה) למצות את הכלים העומדים לרשותה לקידום מיזם הקמת הרשת האלחוטית בבתי-המשפט. על מנהל בתי-המשפט, פרקליט המדינה ומנכ”לית משרד המשפטים לפעול בהקדם לזיהוי המכשולים המקשים את פריסת הרשת האלחוטית ולהעלאת פתרונות הולמים שיאפשרו להסירם”. בתגובה הודיע משרד המשפטים כי הנהלת המשרד תומכת בפריסת רשת אלחוטית שתייעל את עבודת עובדי המשרד. הנהלת המשרד אף הסכימה לתקצב פריסה זו, ואף הכינה הצעה לפריסת הרשתות“.

הנהלת בתי-המשפט כתבה בתגובה כי “הנהלת בתי-המשפט מודעת לבקשה לרשת את בתי-המשפט ברשת אלחוטית הן בשל רצון הציבור, וכמובן בשל הצורך שהעלתה הפרקליטות, אם כי נכון להיום אין חובה חוקית לספק רשת אלחוטית במוסדות ציבור.

“יצויין כי הנהלת בתי-המשפט המתינה למעלה משנתיים לפרסום מכרז ע”י החשב הכללי לרישות אלחוטי של בתי-המשפט (שכן הנהלת בתי-המשפט לא יכולה הייתה לפרסם מכרז עצמאי שעה שבכוונת מינהל הרכש לפרסם מכרז מרכזי).

“נכון להיום, המכרז פורסם והמועד האחרון להגשת הצעות חלף (4.2.2019). הוגשו הצעות ולוח הזמנים המשוער לתחילת עבודה מול ספק זוכה (ככל שלא יהיו עיכובים). הוא יוני 2019.

“יודגש כי עסקינן בפרוייקט שיימשך חודשים רבים, וישנה סבירות שלא יסתיים במלואו בשנה זו. עם זאת, הנהלת בתי-המשפט סבורה כי נוכח העיכוב במכרז וההחלטה כי רשת אלחוטית תותקן בהיכלות ובבית-המשפט העליון בלבד (סה”כ 7 אתרים), הנגישות של הפרקליטות למערכת תנופ”ה יכולה להתבצע במספר אופנים וההישענות על תקשורת Wi-Fi  בלבד אינה סבירה, שכן בשנים האחרונות, בעידן של מחירים זולים וגידול מתמשך ברוחבי הפס/מהירויות-גלישה/חבילות-גלישה, ניתן להתחבר לרשת האינטרנט (ובאמצעותה לרשתות ומערכות ארגוניות) באמצעות חיבור SIM מכל מקום ובכל עת, והציבור הרחב עושה כיום שימוש נרחב בפתרון זה.

“במהלך הדיונים שנערכו עם משרד המשפטים המליצה הנהלת בתי-המשפט כי משרד המשפטים יספק כרטיסי SIM לפרקליטים המצוידים ממילא במחשבים ניידים,  בדומה לאופן שהנהלת בתי-המשפט מציידת עובדים מטעמה שתפקידם כרוך בניוד והחיבור הרציף לרשת האינטרנט הינו צורך ממשי עבורם.

“פיתרון שכזה יאפשר לפרקליטים חיבוריות רציפה בכל עת ומכל מקום כפי שצויין ולא רק במרחבים הציבוריים של בתי-המשפט. משרד המשפטים בחר שלא לקבל את המלצת הנהלת בתי-המשפט לאורך שנים.  עם זאת הובא לידיעה כי בעת האחרונה צויידו הפרקליטים בכרטיסי SIM  והיום יש חיבוריות רציפה לרשת האינטרנט גם בעת נוכחותם בבתי-המשפט (בכל הארץ).

מבזקים