הנהלת בתי-המשפט (הב”ה): מכרז לקבלת שירותי אבטחת מידע

הגוף המפרסם: הנהלת בתי-המשפט (הב”ה)

נושא המכרז: מכרז לקבלת שירותי אבטחת מידע

מס’ המכרז: 15/19

תאריך פרסום: 15 באוגוסט 2019

מועד אחרון: 4 בספטמבר 2019

הערות: השירותים הנדרשים: סקרי סיכונים, מבדקי חוסן, הפעלת יועצים/מומחי אבטחת מידע לפי הצורך. בנוסף: שירות רביעי – אופציה בלבד – שירותי תפעול  SIEM SOC של McAfee  שממוקם אצל המזמין וזאת כשירות מרוחק עבור מערכת בתי-המשפט [Security Information & Event Management, SIEM/Security Operations Center, SOC].

תקופת ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז זה תהיה לשנתיים מיום חתימת החוזה עם אופציה להארכת ההסכם לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, 6 שנים בסך הכל.

* בהנהלת בתי-המשפט פועלת מערכת מרכזית המשרתת כ- 4,800 משתמשים בבתי- משפט בכחמישים אתרים ברחבי הארץ. בנוסף, פועלות מערכות נוספות בבית-המשפט העליון ומספר מערכות ייעודיות. בארגון קיימים יותר מ- 800 שרתים לשירותים שונים, רובם שרתים ווירטואליים.

מערכת “נט המשפט” הנה המערכת המרכזית המשרתת את בתי-המשפט והינה מערכת אינטגרטיבית מרכזית. המשרד מעמיד שירותים לציבור הרחב באמצעות אתר אינטרנט בו עורכי דין ואזרחים יכולים לקבל נגישות לתיקי בתי המשפט וכן ישומונים לגישת צפיה למידע בתיקים.

מבזקים