המשרד לקליטת העלייה: מכרז למתן שירותי הדרכה, הכוונה, ייעוץ וליווי אישי למדענים עולים ותושבים חוזרים במכלול רשת LinkedIn

הגוף המפרסם: המשרד לקליטת העלייה

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי הדרכה, הכוונה, ייעוץ וליווי אישי למדענים עולים ותושבים חוזרים במכלול רשת הלינקדאין במטרה לשפר את יכולותיהם האישיות לביצוע השמה עצמית ע”י מימוש האפשרויות הגלומות בשימוש במכלול רשת הלינקדאין והמדיה האלקטרונית

מס’ המכרז: 25/2018

תאריך פרסום: 20 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 15 בינואר 2019

הערות: השירות יינתן במסגרת סל השירותים הניתן למדענים עולים ותושבים חוזרים על ידי המרכז לקליטה במדע שבמשרד. המשרד מעוניין להתקשר עם ספק מקצועי ומיומן לצורך הפעלת השירותים למדענים עולים ותושבים חוזרים בכל הארץ.  רשאים להגיש הצעות, במענה למכרז זה, חברות או מומחה עצמאי המתמחים בשימוש ברשת הלינקדאין, העונים על כל תנאי הסף.

מבזקים