המשרד לענייני מודיעין פועל להקמתו של “דסק קו-האופק” שיהיה אחראי ל”סריקת האופק” לזיהוי מוקדם של מגמות מדיניות, פוליטיות, ביטחוניות, צבאיות, כלכליות, חברתיות וטכנולוגיות, בעולם ובאזור, אשר עשויות להשפיע גם על ישראל

הגוף המפרסם: המשרד לענייני מודיעין

שם הספק: גאוקוונט  (GeoQuant)

מהות ההתקשרות: גישה ושימוש במערכת שפיתחה החברה.

התחלת ההתקשרות: 21 באוגוסט 2018; סיום ההתקשרות: 21 באוגוסט 2019

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: בחוות הדעת שפירסם המשרד במסגרת כוונה להתקשר עם החברה נאמר: בימים אלה משרד המודיעין פועל להקמתו של “דסק קו-האופק” המוקם במשרד המודיעין. הדסק יהיה אחראי ל”סריקת האופק” לזיהוי מוקדם של מגמות מדיניות, פוליטיות, ביטחוניות, צבאיות, כלכליות, חברתיות וטכנולוגיות, בעולם ובאזור, אשר עשויות להשפיע גם על ישראל. דסק קו האופק ירכז את המידע לגבי מגמות בעולם ובאזור.

בהתאם לכך, ומכיוון שאנו מתנהלים בעולם של התפוצצות מידע ודאטה, המשרד מעוניין לרכוש שירות שבמסגרתו יכולת טכנולוגית מוכחת (וזמינה מידית) תוכל לבצע באופן עצמאי תהליכים של סריקת אופק וזיהוי מוקדם של “אותות חלשים, ו”מגמות מבצבצות” ברמה האסטרטגית.

חברת GeoQuant פיתחה תוכנה ראשונה מסוגה המסוגלת למדוד נתונים ולחזות אירועים וסיכונים של 30 מדינות בעולם ופועלת להרחבה לכיסוי 30 מדינות נוספות, ובתוכן מדינות המזה”ת. חברת GeoQuant ממזגת מודלים ייחודיים חדשניים שפותחו על ידה בתחום ניתוח של מדעי המדינה עם מעבד שפה מותאם אישית וטכנולוגיית למידה חישובית, לשם ניתוח הסיכונים הפוליטיים באובייקטיביות ובתדירות גבוהה. נתוני הסיכונים הפוליטיים, והתוכנה האנליטית שלה הם ייחודיים לחלוטין בתעשיית הסיכונים הפוליטיים. היקף סט הנתונים שהחברה מציעה כולל 250 משתנים לכל מדינה.

בנוסף, חברת GeoQuant משלבת את העבודה של מערכת הנתונים המנתחת סיכונים עם אנליסטים אנושיים שאחראים על פיקוח הערכותיה של המערכת ומתן תחזיות איכותיות. לקוחות החברה יכולים לדרג מדינות על בסיס יומי, למיין תחזית סיכונים שבועית לכל מדינה ולהשוות את הדירוגים במדינה בכל נקודת זמן היסטורית או צופה פני עתיד.

המערכת שפיתחה החברה תאפשר למשרד לרכוש את השירות לו זקוק משרד המודיעין. באמצעות גישה למערכת, במשרד המודיעין נוכל לראות ולהבין אילו אירועי סיכון משפיעים על מדינה מסוימת. ניתן גם להבין במפורש את משך ההשפעה המשוער על כל מדינה. הפלטפורמה הטכנולוגית הזו תאפשר להבין את השונות בין התחזיות הנוכחיות לבין התחזיות מהעבר בכל יום נתון במהלך חמש השנים האחרונות.

במהלך חיפושינו אחר השירותים הנדרשים עבור “קו האופק” ערכנו ביקורי לימוד היצע מערכות בחברות הבאות בארץ: חברת IBM, חברת Microsoft, רפאל, ורינט, חברת Cobwebs, חברת TSG, והתעשייה האווירית. ניהלנו שיחות עם ארגוני המודיעין השונים וערכנו חיפוש מעמיק באינטרנט. לאחר פעולות אלו הגענו למסקנה שאף אחד, להוציא GeoQuant, אינו מסוגל לספק למשרד המודיעין את השירותים כפי שהגדרנו לעיל. לפיכך, המסקנה היא שחברת GeoQuant היא היחידה שמסוגלת לספק את השירות אותו אנו מבקשים.

לאור זאת משרד המודיעין מעוניין בהתקשרות עם חברת GeoQuant עבור גישה ושימוש במערכת שפיתחה החברה.

משך תקופת ההתקשרות יהיה לשנה עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות תוך חידוש החוזה בסיום השנה הראשונה. אומדן ההתקשרות לשנה הראשונה הוא 150 אלף דולר, ולשנה השנייה והשלישית 125 אלף דולר כל שנה.

החברה ממוקמת בארה”ב, ולכן אנו מבקשים אישור להתקשרות עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים.

מבזקים