המשרד להגנת הסביבה: מכרז לרכישת מיני טבלטים וציוד נלווה

הגוף המפרסם: המשרד להגנת הסביבה

נושא המכרז: מכרז לרכישת 160 מיני מחשבי לוח (טבלטים) [בגודל מסך ±8] וציוד נלווה (כולל שירות תיקונים)

מס’ המכרז:

תאריך פרסום: 17 ביולי 2017

מועד אחרון: 31 באוגוסט 2017

הערות: ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה עם אופציה בלעדית של המשרד להארכת תוקף ההתקשרות עד ארבע שנים במידת הצורך, ובהתאם לשיקול דעת המשרד, והכל בכפוף לחוק חובת מכרזים התשנ”ב – 1992 התקנות על פיו, אישור תקציבי והוראות התכ”ם. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית.

מבזקים