המשרד להגנת הסביבה: דרוש/ה: ממונה (קרינה בלתי מייננת-מתקני תקשורת)

הגוף המפרסם: המשרד להגנת הסביבה

התפקיד: דרוש/ה: ממונה (קרינה בלתי מייננת-מתקני תקשורת)

מועד הפרסום: 3 בדצמבר 2017

מועד אחרון: 10 בדצמבר 2017

תיאור התפקיד:

+ יישום חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס”ו – 2006 ותקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס”ט – 2009.

+ פיקוח על עמידה בדרישותיהם וסיוע באכיפתם.

+ השתתפות בגיבוש מדיניות המשרד להגנת הסביבה בכל הקשור לקרינה בלתי מייננת בתדרי הרדיו שמקורה במתקני תקשורת – ואחריות על יישומה.

+ סיוע בכתיבת תכנית העבודה השנתית ומעקב על ביצועה.

+ כתיבת מסמכי מדיניות, נהלים ומפרטים לאנשי המקצוע (במחוזות המשרד וביחידות הסביבתיות, לבעלי היתר למתן שירות לביצוע מדידות קרינה ולגופים העוסקים בהקמה ובהפעלה של מתקני תקשורת) והנחייתם המקצועית (לרבות לגבי אופן מדידות קרינה).

+  בדיקת הבקשות להיתרים להקמה ולהפעלה של מתקני תקשורת ופיקוח על מילוי התנאים בהיתרים במהלך ההקמה וההפעלה של המתקן.

+ מדידת קרינה בלתי מייננת בתחומי העיסוק באמצעות הפעלת ציוד מדידה אלקטרוני מתקדם.

+ גיבוש חוות דעת מקצועיות על סמך הערכות סיכונים ותסקירי השפעה על הסביבה בכל הקשור לבטיחות הקרינה שמקורה במתקני תקשורת.

+ פיקוח ובקרת איכות על הקמתם והפעלתם של מתקני תקשורת, על תפקוד חברות ועל בעלי היתר למתן שירות לביצוע מדידות קרינה ממתקני תקשורת.

+ סיוע בקידום פעולות חקיקה ותקינה בנושאי העיסוק בשיתוף הלשכה המשפטית והיחידות המקצועיות במשרד.

+ ייצוג המשרד מול גורמים חוץ משרדיים ומתן מענה על פניות ציבור בתחום העיסוק בכתב ובעל פה.

* רצוי ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים:  מתן פתרונות להפחתת החשיפה לקרינה;  בטיחות קרינה בלתי מייננת ממתקני תקשורת; כתיבת מסמכי מדיניות, נהלים ומפרטים;  הקמה או הפעלה של מתקני תקשורת;  הפעלת מודלים ממוחשבים לחיזוי קרינה סביב מתקני תקשורת; עבודה בנושאים סביבתיים.

* במשרה מועסק עובד, המשרה תתפנה ב- 1 באפריל 2018. תחילת העבודה בפועל מותנית בביצוע תהליך סיווג ביטחוני, כנדרש על ידי אגף הביטחון.

 

מבזקים