הממשלה תצביע ביום ראשון: הצעת החלטה בדבר איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי [מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת הסייבר]

הממשלה תצביע ביום ראשון הקרוב (17.12) על הצעת החלטה בדבר איחוד שתי היחידות המרכיבות את מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה: מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת הסייבר.

האיחוד – “לצורך המשך ריכוז המאמץ להגנת מרחב הסייבר האזרחי של ישראל במסגרת מערך מאוחד — צפוי להיות מושלם עד ה- 1 ביולי 2018. ראש המערך יעדכן את ראש הממשלה על סיום תהליך האיחוד ויחידת הסמך המאוחדת החדשה תיקרא מערך הסייבר הלאומי.

“מטרת ההצעה היא לקבוע שיחידות מערך הסייבר הלאומי, המטה והרשות, יפעלו תחת ראש אחד אשר יישא באחריות הכוללת והמלאה לפעילות המערך, ולאחד את המטה והרשות הפועלים כיום כשתי יחידות סמך נפרדות, ליחידת סמך אחת.

“לנוכח חשיבותו הרבה של תפקודו התקין של מרחב הסייבר לביטחון הלאומי ולפעילות המשקית האזרחית, הצעת ההחלטה מבטאת את החשיבות שרואים ראש הממשלה והממשלה בהמשך קידום בניין הכוח והפעלתו, המשך רתימה ושותפות של גורמי הממשלה הרלבנטיים לתהליך זה, ותוך הקפדה יתירה על שימור הכשירויות שכבר הוקמו”.

ראש המערך יהיה “בעל מומחיות, רקע וניסיון בתחומים הנוגעים לענייני הסייבר של מדינת ישראל”. בתפקידו הוא יהיה כפוף ישירות לראש הממשלה. מינויו יהיה בידי ראש הממשלה, באישור הממשלה, לאחר קבלת חוו”ד וועדת המינויים. ראש המערך ימונה לתקופה של שלוש שנים וניתן יהיה להאריכה לתקופה של שלוש שנים נוספות.

יצויין כי הערות הלשכה המשפטית של נציבות שירות המדינה (נש”מ) הוטמעו בנוסח ההצעה. עו”ד אורלי פישמן אורן סגנית בכירה ליועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה כותבת בשורה התחתונה של חוות דעתה כי “אין מניעה משפטית לאשר את הצעת ההחלטה”.

■ פורסם לראשונה בחלון המבזקים של אתר זה ב- 14.12.2017 בשעה 15:38

 

מבזקים