הממשלה תצביע (א’, 28.10) על החלטת וועדת השרים לחקיקה בנושא חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס’ 73)(העברת אירועי ספורט משמעותיים) שהגיש שר התקשורת

על-פי סדר היום של הממשלה, היא צפוייה בישיבתה הקרובה (ראשון, 28.10.2018) ולאשר את החלטת וועדת השרים לענייני חקיקה מס’ חק/3729 מיום 21 באוקטובר 2018 לגבי טיוטת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס’ 73)(העברת אירועי ספורט משמעותיים), התשע”ט – 2018, שהגיש שר התקשורת  איוב קרא.

בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, הממשלה תבקש (במידה והדבר יאושר) מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, הממשלה תבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

עו”ד דנה נויפלד היועצת המשפטית של משרד התקשורת נתנה ב- 23.10.2018 חוות דעת שבסופה כתבה כי “אין מניעה משפטית לאישור ההצעה”.

נראה כי ההצעה תידון ותאושר כבר ביום שני הקרוב בכנסת.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

ב- 18.10.2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון בישיבתה השבועית ביום ראשון הקרוב (21.10.2018) בהצעת בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס’ 73)(העברת אירועי ספורט משמעותיים), התשע”ט – 2018, שהגיש שר התקשורת איוב קרא.

לגבי מטרת החוק והצורך בו נאמר בין היתר כי “בתחום השידורים, תכני הספורט יוצאי דופן במאפייניהם, בשל הביקוש הקשיח יחסית לתכנים אלו, ובשל אופן רכישת הזכויות בתכנים, שלרוב נערך בהליך מכרזי לרכישת תכנים בבלעדיות.

“השפעתם של שני המאפיינים הללו היא עליית מחירים מתמדת של תכני הספורט. לאורך השנים, גדל מספר ערוצי הספורט שמציעים לצפייה את מפעלי הספורט השונים ונוספו ערוצי פרימיום הפתוחים רק למנויים ששילמו עבורם תשלום נוסף.

“גידול זה הוביל למעבר של תכנים נחשקים מערוצי הספורט שנכללו בחבילות הבסיס והיו זמינים לציבור מנויים רחב, אל ערוצי הפרימיום. כך הצטמצמה נגישות הציבור לתכני ספורט ובפרט למשחקי כדורגל וכדורסל של הליגות הבכירות ושל נבחרות ישראל, שכאמור הביקוש אליהם קשיח, ומנויים נאלצו לשלם תשלום נוסף בעבור תוכן שבעבר נכלל בחבילות הבסיס.

“בהתאם לכך מוצע לקבוע הוראות בדבר העברת המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל ובכדורסל ומשחקי נבחרת ישראל בכדורגל ובכדורסל בשידורים במערך עידן פלוס שאינם מחייבים תשלום עבור צפייה בהם (‘שידורים פתוחים’). משחקי הספורט האמורים מעוררים עניין רב בקרב הציבור, וכיום רובם משודרים בערוצי ספורט בתשלום (בין אם תשלום כחלק מחבילת שידורים ובין אם תשלום נוסף עבור ערוץ פרימיום).

“לצד הוראה זו, מוצע כי יו”ר המועצה [לשידורי כבלים ולשידורי לוויין] יוכל במקרים חריגים, ובהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת,  לאשר את שידורו של אירוע ספורט משמעותי מסויים גם אם אינו משודר באחד מבין השידורים הפתוחים. עוד מוצע לקבוע מנגנון אכיפה להטלת עיצום כספי על מי ששידר בניגוד לחוק”.

לתזכיר החוק התקבלו הערות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין “לגבי המנגנונים הנחוצים לצורך האסדרה המוצעת ובהן הערות באשר להחרגת אירועי ספורט משמעותיים בנסיבות מיוחדות, לעניין הוראות וסדרי עבודה לצורך יישום החוק וחידוד ההגדרות בהצעת החוק. ההערות הוטמעו”.

לעמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי) אין מניעה משפטית מלהביא את טיוטת החוק לאישור וועדת השרים לחקיקה. הממונה על התקציבים במשרד האוצר אינו מתנגד להצעת החוק.

עוד מודגש כי “מועד התחילה של חוק זה יהיה יום פרסומו ואולם מכיוון שמתכונת הפעילות בענף היא כזו שבמסגרתה זכויות להעברה אודיו-ויזואלית ושידור של האירועים נרכשות במקרים רבים לפרקי זמן ממושכים וצופים פני עתיד, מוצע שלא להחיל את ההוראות על זכויות שידור שנרכשו לפני יום תחילת  החוק”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

ב- 22.10.2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

וועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה השבועית ביום ראשון (21.10.2018) אישרה טיוטת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס’ 73)(העברת אירועי ספורט משמעותיים), התשע”ט – 2018, שהגיש שר התקשורת איוב קרא. ההצעה תונח על שולחן הכנסת בשבועות הקרובים, במהלך מושב החורף.

כך הודיע משרד התקשורת ביום ראשון. בהודעה צוטט שר התקשורת כאומר ש”החוק שהטיוטה שלו אושרה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה ינגיש  לציבור בחינם  את שידורי המשחק המרכזי בענפי הכדורגל והכדורסל וכן את משחקי נבחרת ישראל בערוצים המסחריים והציבוריים”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

מבזקים