הממשלה תדון בישיבתה הקרובה (א’, 30.6.2019) בהצעה של שרי האוצר והאנרגיה לאשר השקעה של חח”י במיזם הסיבים

מליאת הממשלה תדון בישיבתה הקרובה (ביום ראשון הקרוב, 30.6.2019) בהצעה של שרי האוצר משה כחלון והאנרגיה יובל שטיינמץ לאשר השקעה של חברת החשמל לישראל (חח”י) בחברת איי. בי. סי. איזראל ברודבנד קומפני בע”מ [IBC, מיזם הסיבים] ותיקון החלטת ממשלה קודמת. זאת “על-מנת לעודד את התחרות בשוק התשתית הנייחת ולאפשר למצות את הפוטנציאל התחרותי  של חברת התקשורת”.

* בסעיף “עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם” נאמר כי “הדרג המקצועי במשרד התקשורת ומנכ”ל משרד התקשורת תומכים בהצעת ההחלטה.

* בחוות דעת משותפת של הייעוץ המשפטי במשרד האנרגיה וברשות החברות הממשלתיות נאמר – בהקשר של “עמדתם של היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת אליהם” – כי “עמדת הסגנית הבכירה ליועצת המשפטית

במשרד התקשורת היא כי בהיבטים הנוגעים למשרד התקשורת אין מניעה משפטים לקבל את ההחלטה”.

בהצעת ההחלטה נאמר בין היתר כי “[…] על אף התקוות הגדולות שתלו בחברת התקשורת, המיזם לא צלח, והיקף פריסת הסיבים האופטיים על גבי רשת החשמל עומד להיום על שיעור זניח ממשקי הבית בישראל. כמו כן, מהנתונים הכספיים שהוצגו למשרד התקשורת ולרשות החברות הממשלתיות עולה כי חברת התקשורת נמצאת כיום במצב פיננסי קשה. בהתאם לכך, וכפי שנמסר למשרד התקשורת ולרשות החברות הממשלתיות, בחודש אוקטובר 2016 פתחה החברה חדר מידע שמטרתו מציאת משקיע”.

“גורמי המקצוע במשרד התקשורת סברו כי ללא כניסת גורם חדש לחברת התקשורת אשר ישקיע כספים בחברה ויערוך שינוי באופן פעילותה, וללא ביצוע שינויים רגולטוריים הכרחיים ומיידיים, פרישת רשת תקשורת נייחת על בסיס רשת החשמל לא תתממש וכתוצאה מכך לא יתממש הפוטנציאל התחרותי של מיזם הסיבים”.

“[…] לעמדת משרד התקשורת, המשך פעילות חברת התקשורת צפוייה לתרום באופן משמעותי להתפתחות התחרות בתחום התשתיות הנייחות, ועשוייה אף לתמרץ את שדרוגן של רשתות תקשורת נייחות בטווח הקצר, ולאור מצבה הפיננסי של חברת התקשורת, יש סיכון סביר כי ללא קבלת החלטת ממשלה זו, החברה תחדל להתקיים והתועלות התחרותיות הצפויות ממנה לא יתממשו”.

מבזקים