הממשלה: במסגרת מימוש המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה לא יבוצע קישור למאגר הביומטרי ולא ייעשה בו שימוש

במוצאי שבת 5.8.2017 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “הממשלה תצביע (א’, 6.8) על אישור המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה; ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים [לשעבר, יח’ הממונה על היישומים הביומטריים] יגבש בתוך 12 חודשים תוכנית עבודה ליישום המדיניות ‘בדגש על הזדהות בטלפונים ניידים’.”

כמו כן ציינתי בדיווח עפ”י הצעת ההחלטה, “גיבוש רכיבי התוכנית העוסקים בהזדהות בטוחה בשירותי ממשלה ייעשה בתיאום עם רשות התקשוב הממשלתי; גיבוש רכיבי התוכנית העוסקים בנושאי ביומטריה ייעשה בהיוועצות עם הגורמים הרלבנטיים במשרד הפנים”.

ואכן בישיבה שנערכה למחרת, ביום ראשון 6.8.2017, אישרה הממשלה את הצעת ההחלטה, כפי שפורסם באתר משרד ראש הממשלה שאותה ניתן לקרוא בצורה מלאה כאן.

בין היתר נקבע גם כי שם יחידת הממונה על היישומים הביומטריים שבמטה הסייבר הלאומי (במשרד ראש הממשלה) ישונה ל”יחידה להזדהות וליישומים ביומטריים”.

נקודה חשובה המודגשת בהחלטה היא “היעדר קישור למאגר הביומטרי – יובהר כי במסגרת מימוש המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה לא יבוצע קישור למאגר הביומטרי המנוהל ע”י משרד הפנים, ולא ייעשה בו שימוש  – כפי שמחויב עפ”י חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש”ע – 2009. מאידך, תעודת הזהות החכמה תהווה מרכיב במימוש המדיניות”.

ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי בהתבטאות פומבית ראשונה מאז כניסתו לתפקיד

ללא קשר להחלטת הממשלה פורסמה ב- 6.8.2017 איגרת של עצמון מינס ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי שנכנס לאחרונה לתפקידו לאחר שקודמו גון קמני פרש מהתפקיד.

בדבריו אומר עצמון מינס [כל ההדגשות מופיעות בטקסט במקור]:

“תושב/ת יקר/ה, בתאריך ה- 27.2.17 חוקקה כנסת ישראל את חוק התיעוד הביומטרי וזאת לאחר תקופת מבחן ארוכה ובחינה מעמיקה של הנושא. משמעות החוק היא כי במדינת ישראל, בדומה למדינות המתקדמות בעולם, יונפקו מסמכי זיהוי ביומטריים (תעודות זהות ומסמכי נסיעה) לכלל תושבי מדינת ישראל, הנשענים על בסיס נתונים ביומטריים, וכך ימנעו אי”ה מקרי זיוף וגניבת זהויות, אשר פוגעים ראשית בנו, תושבי המדינה שומרי החוק. בסיס הנתונים הביומטריים כולל תמונת פנים ושתי טביעות אצבע בלבד.

“לחוק קדמה תקופת מבחן בת שלוש וחצי שנים במהלכה, הוגשו לשר הפנים, לכנסת, ולציבור הרחב, דיווחי הרשות לניהול המאגר הביומטרי ורשות האוכלוסין וההגירה ובנוסף, המלצות הוועדה המייעצת, הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה, גורמי הביטחון וגורמי מקצוע נוספים המעורבים בפרוייקט.

“כל זאת, נעשה לצורך בחינת יכולותיה של המדינה לאזן באופן מיטבי ומידתי בין החובה להבטיח מניעת זיופי זהות של תושבי מדינת ישראל  מחד לבין החובה להגן על פרטיותם מאידך. ממצאי הבחינות העלו את הצורך בקיומו של בסיס נתונים ביומטריים.  לאורך תקופת המבחן ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה מרבית על פרטיותם של התושבים ואבטחת המידע במאגר, וזאת תוך קבלת אישור כל הגורמים הנדרשים והמוסמכים שנקבעו לעניין זה בחוק.  בהתאם לחוק ולתקנות, החל מתאריך  1.6.2017 מונפק לתושבי מדינת ישראל תיעוד ביומטרי בלבד.

“במסגרת המתווה החדש, עליו החליט שר הפנים, ניתנת לכל תושב מדינת ישראל האפשרות לבחור באם טביעות האצבע שלו יישמרו או שלא יישמרו במאגר כאשר תמונת הפנים של התושב נשמרת בכל מקרה. לאור בחירתו של התושב, ועל-מנת שתישאר היכולת למנוע זיוף זהות, יונפק תיעוד עם תוקף שונה. במידה והתושב בחר שלא לשמור את טביעות האצבע במאגר אזי, במקרה כזה, התיעוד שיונפק יהיה תקף לחמש שנים ולא לעשר, וזאת אך ורק בכדי שלא לפגוע ביכולת למנוע זיוף וגניבת זהות.

“הרשות לניהול המאגר הביומטרי הינה יחידה עצמאית במשרד הפנים. מטרות הרשות אשר הקימה, מתפעלת ומאבטחת את המאגר הביומטרי, הן להגן על זהותם של תושבי מדינת ישראל מפני זיופים, לשמור על פרטיותם, ולהבטיח כי לכל אדם יהיה תיעוד אחד בלבד בזהות אחת בלבד – זהותו האמיתית.

“התיעוד הביומטרי הלאומי, מהווה קפיצת מדרגה ביכולתה של המדינה להגן על זהות תושביה ולשמור על פרטיותם. התיעוד הביומטרי נועד להקשות על זיוף התיעוד. תיעוד מזויף מהווה סכנה של ממש לביטחונם האישי של אזרחי מדינת ישראל, שכן הוא מאפשר ביצוע מעשי הונאה בזהות מזויפת, ביצוע מעשי עבריינות בזהות מזויפת, ביצוע עבירות ביטחון ואפילו פגיעה בדמוקרטיה באמצעות התחזות בתהליך הבחירות. תופעות אלו קיימות בקנה מידה נרחב בארץ ובעולם.

“כיום נכללים במאגר הביומטרי פרטיהם של למעלה ממיליון ושלוש מאות אלף תושבי מדינת ישראל, אשר מבטיחים את זהותם הבלעדית. מספר זה הולך ועולה בקצב גובר עם הזמן.

“כפי שמפורט בדו”ח המסכם את תקופת המבחן, אותו תוכלו למצוא באתר זה, וכפי שהבהירו הגורמים המפקחים על תקופת המבחן, הרשות לניהול המאגר הביומטרי מילאה בצורה מלאה ושלמה את חובותיה לתקופת המבחן. יתירה מכך, הגורמים המפקחים הבהירו בדו”חות מסכמים מטעמם כי נחיצות המאגר הביומטרי הוכחה וכי המאגר הביומטרי נדרש כחלק משמעותי ובלתי נפרד מפרוייקט התיעוד הביומטרי.

“לאור הניסיון המצטבר בארץ ובעולם, התוצאות המובהקות של תקופת המבחן, המלצת הגורמים המקצועיים ברשות לניהול המאגר הביומטרי, וכן המומחים החיצוניים, ניתן לקבוע כי מאגר ביומטרי מאובטח אשר כולל תמונות פנים וטביעות אצבעות לתעודה שתהיה תקפה לעשר שנים, ותעודה שתכלול רק תמונת פנים שתהיה תקפה לחמש שנים, מאפשר למדינת ישראל למלא את חובתה בהגנת זהות אזרחיה תוך שמירה על פרטיותם.

“אנו רואים כיום קשת שימושים הולכת ומתרחבת של יישומים ביומטריים במגוון תחומי החיים, החל משימוש בטלפון הסלולארי לאימות זהות המשתמש, דרך מערכי תיעוד לאומי במדינות רבות ועד להזדהות במוסדות פיננסיים ואחרים.

“עבורי, כל אחד ואחת מכם הוא לקוח חשוב שאנו נדרשים לשרתו באופן מיטבי ולהגן עליו. הנחייתי לעובדי הרשות היא לא לחסוך במאמצים, תקציבים, טכנולוגיות, בקרות, ועוד, ולהשקיע מעל ומעבר, על-מנת שהמאגר (הכולל כאמור מידע מוצפן מינימלי ביותר) יהיה מאובטח ברמה הגבוהה ביותר, והפרטיות של התושבים תהיה מוגנת לעילא ולעילא.

“כולי תקווה שפרוייקט התיעוד הלאומי החכם והמאגר הביומטרי יסייעו בפתיחת צוהר למגוון שירותים, יישומים ביומטריים, ותהליכים, אשר ישפרו וייעלו את הקשר בין התושב למוסדות המדינה, ובד בבד יגנו על פרטיותם וביטחונם של התושבים”.

ב- 20 באוגוסט 2017 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה הודעה של רשות האוכלוסין לגבי התיעוד הביומטרי

תושב שביקש הנפקת תיעוד חכם בתקופת המבחן יוכל לבקש מחיקת תמונות טביעות האצבע מהמאגר הביומטרי החל מיום 1 בספטמבר 2017 ועד ליום 1.4.2019.

גם תושב שתמונות טביעות האצבע שלו ונתוני הזיהוי הביומטריים שהופקו מהן הוכללו בהסכמתו במאגר הביומטרי לאחר תקופת המבחן (החל מיום 1.6.17), יוכל לבקש את מחיקת  טביעות האצבע מהמאגר הביומטרי.

עד ליום 1.4.19 לא תוכל המשטרה לבקש מידע מהמאגר הביומטרי ביחס לתמונות טביעות האצבע של תושבים שהצטרפו לפרוייקט הנפקת התיעוד הביומטרי בתקופת המבחן.

גם לאחר יום 1.4.19 יוכלו תושבים שהצטרפו בתקופת המבחן לבקש מחיקה כאמור, אך החל ממועד זה תוכל המשטרה, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק, לקבל מידע מהמאגר הביומטרי.

כתוצאה מבקשה למחיקת טביעות האצבע מהמאגר הביומטרי יבוטלו תעודת הזהות או הדרכון התקפים של המבקש ויונפקו חדשים בתוקף עד חמש שנים, בכפוף לתשלום האגרה בגין הנפקת התיעוד, כפי שנקבע בתקנות. בהליך הגשת הבקשה לתעודת זהות או דרכון חדשים (בעקבות הבקשה למחיקה) ייסרקו תמונות טביעות האצבע ותצלום הפנים של התושב, הם יועברו למאגר הביומטרי – תמונת הפנים תישמר במאגר הביומטרי ואילו תמונות טביעות האצבע תימחקנה לאחר בדיקת השוואה במאגר. בשבב התיעוד יישמרו הן תמונת הפנים והן תמונות שתי טביעות האצבע של המבקש.

קטין (מבקש מתחת גיל 18) או אדם שמונה לו אפוטרופוס יכול לחתום לבדו על בקשה למחיקת תמונות טביעות האצבע במאגר, ויכול הנציג לחתום לבדו, לא נדרשת חתימה כפולה.

מבזקים