הממונה על היישומים הביומטריים במשרד רוה”מ בחוו”ד לשר הפנים: “נכון לכתיבת דו״ח זה, לא ידוע על כל חשש קונקרטי להתממשות סיכון דליפה מהמאגר הביומטרי, בו כלולים נתוניהם של למעלה ממיליון איש”

ביום רביעי (2.11.2016) קיימה הוועדה המשותפת ל- 3 וועדות הכנסת (הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה) דיון לגבי יישום אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע]. באתר המבזקים של חלון זה פורסמו מספר עדכונים מהישיבה – בזמן אמת.

בין המסמכים שהוגשו לקראת הדיון היה זה של רם ולצר הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה בחוות דעת שהגיש ב- 27 באוקטובר 2016 לשר הפנים אריה מכלוף דרעי. בין היתר כותב ולצר במסמך כי “תקופת המבחן התנהלה בהתאם לחוק,  לתקנות ולצו שמכוחו.  במקרים שבהם מצאה יחידת הממונה צורך, העירה על כך לרשויות (רשות האוכלוסין וההגירה והרשות לניהול המאגר הביומטרי (בפניה ישירה ובדו״חות פיקוח,  עד לתיקונן של הערות אלו.  בשלב זה קיימים פערים מועטים, המטופלים על ידי הרשויות ונמצאים במעקב על ידי יחידת הממונה”.

עוד כותב הממונה על היישומים הביומטריים כי “נכון לכתיבת דו״ח זה, לא ידוע על כל חשש קונקרטי להתממשות סיכון דליפה מהמאגר הביומטרי, בו כלולים נתוניהם של למעלה ממיליון איש”.

לוועדה הוגשה גם חוות דעת חוו”ד של עו”ד נירה לאמעי רכלבסקי היועצת המשפטית לוועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים.

בחוות דעתה היא כותבת בין היתר כי “תוכנית המבחן אשר יצאה לדרך ב- 30.6.13 לתקופה של שנתיים, הוארכה בהתאם לחוק פעמיים (בחודש יוני 2015 ובחודש מרץ 2016)- בכל פעם בתשעה חודשים. לפיכך, סוף חודש נובמבר 2016 הוא כרגע המועד לסיום תקופת הפיילוט.

(…) “בסוף חודש יוני 2017 תסתיים בהכרח תקופת המבחן לגבי נחיצות קיומו והפעלתו של מאגר ביומטרי ושר הפנים יצטרך לקבל החלטה לגבי יישומו. באם לא תתקבל הכרעה כאמור – יימחק המאגר שבו נתוני זיהוי ביומטריים של אזרחים שהתנדבו להשתתף בתכנית המבחן ולקבל תעודת זהות ודרכון ביומטריים”.

מבזקים