המינהל האזרחי איו”ש: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הסלולרי לצורך תיאום בין החברות, צה”ל וקמ”ט תקשורת (משרד התקשורת) לקידום שיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש

הגוף המפרסם: משרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש)/המינהל האזרחי איו”ש

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הסלולרי לצורך תיאום בין החברות, צה”ל וקמ”ט תקשורת (משרד התקשורת) לקידום שיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש

מס’ המכרז: 1/19

תאריך פרסום: 13 בינואר 2019

מועד אחרון: 18 בפברואר 2019

הערות: המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון מעוניין בשירותי יועץ אשר יפעל כיועץ הסלולרי להקמת מתקנים סלולרים ועבודה עם כלי פרדיקציה, תיאום בין חברות התקשורת הסלולריות, גורמי תכנון תשתיות, גורמים ציבוריים ממשלתיים, פיקוד המרכז (פקמ”ז), צה”ל והמינהל האזרחי, לצורך קידום ומימוש תוכנית להקמת מתקנים סלולרים לשיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש.

ההתקשרות הינה לתקופה של שנה, עם אופציה של המינהל האזרחי להאריך את תוקף ההתקשרות לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. היועץ יידרש לעבודה בהיקפים משתנים ועד ל- 180 שעות ייעוץ חודשיות בממוצע לתקופת ההתקשרות.

תיאור תפקידי היועץ:

+ תיאום בין חברות הסלולר, צה”ל, פקמ”ז וגורמים במנהל האזרחי  וקמ”ט תקשורת לצורך קידום ומימוש תוכנית להקמת מתקנים סלולרים לשיפור הכיסוי הסלולרי באיו”ש.

+ הבנה, היכרות ועבודה עם מערכות פרדיקציה סלולרית.

+ קיום פגישות עבודה מקצועיות עם חב’ הסלולר כולל בדיקות הנדסיות, חתכי רדיו, בחינת מפות  כיסוי טרום תכנון ולאחר ביצוע.

+ ביצוע DRIVE TEST  באמצעות מיכשור הקיים ביח’.

+ תיאום מול גורמי תקשוב, פיקוד, תחום תשתיות במינהל האזרחי ופונקציות נוספות אחרות, כולל קמ”ט תשתיות, תכנון, אפוטרופוס, תחבורה, איכ”ס משהב”ט ועוד.

+ תיאום מול גורמי צהל, אג”ת, אגף תקשוב ומשרד הביטחון.

+ קיום פגישות עבודה עם חברות הסלולר וקיום ותאום פגישות של הגורמים האחרים עם חב’ הסלולר.

+ הכנת דו”חות עיתיים ומצגות בהתאם לדרישות קמ”ט תקשורת.

+ השתתפות בכל הדיונים וביצוע סיורים בשטח ביחד עם חב’ הסלולר ויתר הגורמים בהתאם לצורך ולדרישות קמ”ט תקשורת.

* היועץ יועסק על ידי קמ”ט תקשורת [דודו כהן] או מי שהוסמך לכך על ידו. היועץ יבצע את תפקידו בתיאום עם יועצים אחרים בתחום, ככל שיועסקו במשרדי יחידת קמ”ט תקשורת, ובהתאם להנחייתו המקצועית של קמ”ט תקשורת או מי שהוא יקבע לצורך כך.

מבזקים