המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מזמין גופים בעלי זיקה או נגיעה לעולמות התוכן ולתחומי עיסוקו של המטה הלאומי להצטרף למאגר לצורך בחינת שיתופי פעולה

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת – 105 הוא מערך אזרחי-משטרתי ייחודי בארץ ובעולם המשלב את מישור האכיפה החוקית עם המישור הטיפולי והחינוכי על-מנת לייצר סביבה בטוחה עבור ילדים ובני נוער במרחב המקוון. במטה פועלים זה לצד זה שוטרים ונציגי המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד המשפטים – פרקליטות המדינה במטרה משותפת למנוע אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת. ניתן לפנות למוקד 105 בכל נושא של פגיעה בקטינים ברשת.

בהודעה שפירסם המטה (23.12.2018) נאמר כי ביום 19.11.2018 השיק המשרד לביטחון הפנים (בט”פ) את המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, אשר יפעל למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ברשת ויוביל מאבק נחוש ואפקטיבי בפגיעות בקטינים במרחב המקוון במטרה ליצור סביבה וירטואלית בטוחה. המטה הלאומי ישמש כתובת לאומית אחידה וייתן מענה לכל טווח האיומים הנשקפים לילדים במרחב המקוון – מפגיעות פליליות ועד לפגיעות שאינן עוברות את הרף הפלילי, שגם השפעתן עלולה להיות קשה ביותר.

המטה הלאומי כולל יחידת מטה ויחידת משטרה ייעודית למאבק בפשיעה נגד קטינים, שבתוכה מוקד לאומי 105. מדובר בעשייה משותפת והוליסטית של כלל הגורמים הפועלים בתחום – הן משטרת ישראל והן משרדי הממשלה שונים.

המטה הלאומי מעוניין להקים מאגר של גופים בעלי זיקה או נגיעה לעולמות התוכן ולתחומי עיסוקו, לצורך בחינת שיתוף פעולה בנושאים כמפורט (ובנושאים נוספים, ככל שיציעו המבקשים השונים, ובהתאם לצורכיו ולשיקול דעתו של המטה הלאומי):

+ מניעה וקהילה –  פיתוח, קידום והפעלת תכנית לאומית למניעת פגיעה בילדים ונוער ברשת.

+ הסברה –  העלאת המודעות בקרב הציבור בנוגע לתופעות פגיעה, אלימות ופשיעה כנגד קטינים במרחב המקוון והנגשת כלים למניעה, לזיהוי ולקבלת סיוע במקרה של פגיעה.

+ הכשרה והדרכה – פיתוח ויישום הכשרות והדרכות בהתאמה לקהלי יעד מגוונים.

+ מידע ומחקר –  איסוף ושימור ידע, הובלת מחקרים, דו”חות וסקרים בעולמות התוכן של המטה הלאומי וגיבוש ניירות עמדה.

+ טכנולוגיות – פיתוח כלי מניעה טכנולוגיים.

+ מוקד 105 –  קבלת פניות ודיווחים על פגיעות ועבירות נגד קטינים במרחב המקוון.

+ כנסים, אירועים וימי שיא, לרבות יום האינטרנט הבין-לאומי, השבוע הלאומי לגלישה בטוחה, היום הבין-לאומי למניעת אלימות נגד נשים, יום הילד הבין-לאומי וימי עיון בפילוח רב-תרבותי.

פנייה זו מיועדת לכל המעוניין להיכלל במאגר, יחיד או תאגיד משפטי רשום כדין, ובלבד שלתחום עיסוקו של מגיש ההצעה יש זיקה או נגיעה לעולמות התוכן ולתחומי עיסוקו של המטה הלאומי.

הכללת מבקש במאגר תהיה תוך סיווגו לאחד או יותר מהנושאים בהתאם לרשימה, ועל פי הצורך גם תוך סיווגו לאזור גיאוגרפי.

בסיום בדיקת הבקשות שיוגשו במענה לפנייה זו תישלח הודעה בכתב לכל מבקש על צירופו למאגר או על דחיית בקשתו.

מבזקים