המחוזי קיבל עתירה מינהלית וביטל זכייתה של פרטנר תקשורת במכרז של עיריית חולון; העותרת הוכרזה ע”י ביהמ”ש כזוכה במכרז במקום פרטנר

בית-המשפט המחוזי בת”א קיבל (16.7.2019) עתירה מינהלית [עת”מ  16357-07-19] וביטל זכייתה של פרטנר תקשורת במכרז של עיריית חולון. העותרת – חברת יהודה טל תקשורת בע”מ – הוכרזה ע”י בית-המשפט כזוכה במכרז במקום פרטנר. עיריית חולון ופרטנר חוייבו בתשלום הוצאות משפט של חברת יהודה טל תקשורת.

אין ברשותי את הנוסח המלא של העתירה המינהלית אולם אני מבין כי מדובר במכרז מס’ 42/2018 –  מכרז לאספקת שירותי Push to Talk, PTT, מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים. מחברת פרטנר אישרו כי אכן זה המכרז נשוא העתירה המינהלית.

חלק ניכר מהדיון הוקדש לנושא התמחור בהצעה של פרטנר לסעיפי המכרז. מסתבר כי לאחר שהגישה פרטנר את הצעתה, היא הגישה בקשה לתיקון מה שכינתה טעויות סופר בהצעה. העירייה קיימה שימוע ב- 18 ביוני השנה בו אישרה את הסברי פרטנר והצעתה [ראו הערות שלי בסוף ידיעה זו].

באת כוח העותרת טענה כי “יש כאן תיקון קלאסי של הצעת מחיר במכרז בהיקף 80,000 ₪ שגרם לה לזכות. יש כאן גם מקרה קלאסי של שיקול דעת מוטעה של ועדת המכרזים”.

באת כוח עיריית חולון אמרה בדיון כי היועצת המשפטית של ועדת המכרזים גילתה שיש טעות בניסוח הצעת המחיר. בא כוח של חברת פרטנר אמר כי “מלכתחילה לא נפלה כל טעות בהצעת פרטנר, לא הייתה טעות קולמוס ולא נדרש לתקן את ההצעה. העותרת מנסה בצורה מלאכותית לתקוף את הצעת פרטנר כאילו ההצעה שלה טובה יותר. בדין הוכרזה ההצעה של פרטנר כהצעה הזוכה במכרז”.

הוא הוסיף כי צוות של שלושה מנהלים בפרטנר הוא שעבד על הגשת המכרז מטעם פרטנר תקשורת [אחד מהם היה נוכח בדיון בבית-המשפט]. “הניסוח הלא מוצלח של המכרז גרם למכתב” שנשלח ע”י פרטנר לעיריית חולון לאחר שכבר הגישה הצעתה באופן רשמי.

כבוד השופט קובי ורדי סגן הנשיא אמר בדיון: “על טעויות – משלמים. יש כאן שרשרת טעויות ועל כך צריך לשלם”; “שלושה בכירים בפרטנר ראו שטעו ועכשיו הם מתקנים. זו לא טעות סופר, זו טעות בהתנהלות”; “אי אפשר לשנות כך הצעות מחיר”.

לאחר הפסקה קצרה בדיון ניתן פסק הדין בו נאמר כי “בנסיבות העניין ובסיום הדיון, ולאחר ששמעו את הדיון, הסכימו לכך המשיבות שהעתירה תתקבל. לאור האמור, העתירה מתקבלת והצעת העותרת היא הזוכה במקום חברת פרטנר”.

הערות עורך Read IT Now:

+ באינטרנט מתפרסם פרוטוקול של ישיבת וועדת המכרזים של עיריית חולון מיום 18.6.2019. בהתייחס למכרז הספציפי נכתב שם: “וועדת המכרזים, לאחר שקויים שימוע לחברת פרטנר תקשורת בע”מ, ולאחר שעיינה במסמכים שהוגשו ע”י צחי מוסקונה מנהל לוגיסטיקה וארגון, פיקוח עירוני, מאשרת את קבלת מכתבה של חברת פרטנר ומקבלת את הסברי החברה כפי שהועלו בשימוע ולפיכך מאשרת את בחירת חברת פרטנר כהצעה הזוכה במכרז”.

+ באינטרנט מתפרסם פרוטוקול של ישיבת וועדת המכרזים של עיריית חולון מיום 2.5.2019. בהתייחס למכרז הספציפי נכתב שם: “וועדת המכרזים, לאחר שעיינה במסמכים שהוגשו ע”י צחי מוסקונה מנהל לוגיסטיקה וארגון, פיקוח עירוני, ולאחר ששמעה את הסבריו וערכה דיון בנושא, ממליצה לקבוע כזוכה את חברת פרטנר תקשורת בע”מ מהנימוקים הבאים” לאחר בדיקת איכות קליטה ונוחות השימוש במערכות התוכנה, ושביעות רצוננו ועפ”י ציון שמצורף בטבלת ההשוואות, תיתן את המענה הטוב ביותר עבור דרישות העירייה, וככשיר שני את חברת יהודה טל תקשורת בע”מ מנימוק: עפ”י שימוש במערכות בהווה, ולפסול את חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע”מ  מנימוק: הצעת האומדן לא מולאה בשלמות”.

מבזקים