המועצה להסדר ההימורים בספורט: מכרז לרכישת מצלמות במעגל סגור לפיילוט באיצטדיון הכדורגל טדי בירושלים

הגוף המפרסם: המועצה להסדר ההימורים בספורט

נושא המכרז: מכרז לאספקת מערכת טלוויזיה במעגל סגור (לרבות מערכות לאחסון מידע ומערכות צפייה ושחזור) להטמעתה, להתקנתה ולתחזוקתה, ולמתן שירותים נלווים באצטדיון טדי בירושלים ומתן אופציה למועצה או מי מטעמה לרכוש מערכות נוספות לאצטדיונים/אולמות נוספים.

מס’ המכרז: 06/17

מועד אחרון: 18 ביולי 2017

הערות: במכרז אומרת הנהלת הטוטו כי “הטיפול באלימות במגרשי הספורט והצורך באיתור ובזיהוי מתפרעים בודדים וקבוצות במגרשי הכדורגל במטרה להביאם לדין הינה משימה קבועה במשימות המשטרה. הצורך המבצעי המקובל כיום במשטרה התגבש והשתנה בשנים האחרונות עקב התגברות האלימות במגרשים בכלל ומאידך התחכום שמפעילים אוהדים וגורמים אלימים אחרים במגרשים כדי להימנע ולהתחמק מזיהויים על ידי מצלמות וממעצר על ידי המשטרה.

“חרף העובדה שהותקנו במגרשים אמצעים טכנולוגיים, שהיו אמורים לתת מענה לסוגיית האיתור והזיהוי של המתפרעים מעידות התוצאות עד כה על אי הצלחה במאמץ להציג ראיות מספקות וחותכות שיאפשרו למשטרה הגשת כתבי אישום של עבריינים לפרקליטות.

“הגדרת הדרישה המבצעית של משטרת ישראל לחיפוש פיתרון לבעיית האלימות במגרשים עלתה מדרגה ומכאן עלה גם הצורך לקדם ולמצוא מערכת טכנולוגית מתקדמת שתאפשר איתור וזיהוי מתפרעים במידת האפשר בזמן אמיתי, או בדיעבד, באמצעות צפייה בהקלטה רצופה ומלאה של היציעים שנעשתה במהלך כל המשחק ובבדיקה חוזרת של הקלטות האירוע במידה והתגלה אירוע חריג.

“המערכת המבוקשת תהיה מסוגלת לנטר ולהקליט את המידע באופן מלא ברציפות במהלך כל המשחק ואת הפעילות החריגה ביציעים בתנאי התאורה השוררים ביציעים באצטדיון טדי.

“המערכת הטכנולוגית המתקדמת תשמש את גורמי האכיפה (כוחות המשטרה, סדרנות וכד’) מתוך הנחה שהיא תסייע להתמודד טוב יותר עם תופעות האלימות במגרשים על ידי איתור וזיהוי חשודים בזמן אמיתי במהלך ביצוע עבירה או איתור וזיהוי החשודים לאחר תחקור מאוחר של האירוע במערכת ההקלטה. מערכת כזו תשמש כגורם מרתיע למתפרעים פוטנציאליים. השימוש במערכת יאפשר להציג ראיות על חשודים באלימות ובהתפרעות, שאותרו והוקלטו במערכת הטכנולוגית ולהציגן לתביעה להכנת כתבי אישום”.

מבזקים